ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

۴۰ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کنترل سیستم غیر خطی نوسازی استخوان با ورودی های هورمونی پاراتیروئید و استروژن در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل سیستم غیر خطی نوسازی استخوان با ورودی های هورمونی پاراتیروئید و استروژن در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کنترل سیستم غیر خطی نوسازی استخوان با ورودی های هورمونی پاراتیروئید و استروژن در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کنترل سیستم غیر خطی نوسازی استخوان با ورودی های هورمونی پاراتیروئید و استروژن در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
تعداد صفحات: 8
چکیده:
استخوان به عنوان مهم ترین ذخیره بسیاری از مواد معدنی و به خصوص کلسیم در بدن همواره تحت کنترل هورمون پاراتیروئید و تعداد دیگری از فاکتور های بیو شیمیایی است. همچنین هورمون های جنسی مانند استروژن نقش مهمی در نگه داشتن تعادل بافت استخوان در بزرگسالان دارند. برای بررسی بیشتر فرآیند نوسازی استخوان و نقش هورمون ها در کنترل این فرآیند از یک مدل ریاضی غیر خطی موجود برایاین سیستم استفاده می کنیم. شرایط لازم برای پایداری سیستم و وجود چرخه های حدی پایدار در نظر گرفته می شود. سپس مدل پایه ای رسته ی سه سیستم را برای اثر دادن ورودی های هورمونی اصلاح میکنیم. با در نظر گرفتن سیگنال های وروردی پله، مربعی و سینوسی رفتار سیستم غیرخطی را برای این دخالت های هورمونی بررسی میکنیم. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که سیگنال های متناوب هورمون پاراتیروئید بر خلاف سیگنال پله ای، باعث افزایش تراکم استخوان میشود. در مورد استروژن نیز ورودی متناوب اثر دلخواه را در تراکم استخوان دارد و بر خلافسیگنال پله ای عوارض جانبی سرطان زایی نیز ندارد. در انتها با طراحی یک کنترلر ورودی حالت، با روش خطی سازی پسخوردی، سیستم راکنترل می کنیم. این کنترلر قادر است که در حالات ناپایدار سیستم، مانند بیماری های استخوانی، با اعمال ورودی پاراتیروئید، تراکم استخوان را کنترل کند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر زمان برداشت و آبشویی برسرعت جوانه زنی و قوه نامیه بذرگونه آتریپلکس کانسنس درشرایط ژرمیناتور در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر زمان برداشت و آبشویی برسرعت جوانه زنی و قوه نامیه بذرگونه آتریپلکس کانسنس درشرایط ژرمیناتور در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر زمان برداشت و آبشویی برسرعت جوانه زنی و قوه نامیه بذرگونه آتریپلکس کانسنس درشرایط ژرمیناتور در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر زمان برداشت و آبشویی برسرعت جوانه زنی و قوه نامیه بذرگونه آتریپلکس کانسنس درشرایط ژرمیناتور در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: 4

چکیده:

به منظورارزیابی تاثیر تیمارهای زمان برداشت و آبشویی برصفات جوانه زنی بذرگونه آتریپلکس کانسنس آزمایشی درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و در3 تکرار به اجرا درآمد تیمارهای مورد آزمایش شامل سه زمان برداشت بذروآبشویی به مدت 1و2و3 روز بود نتایج حاصل ا زتجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر زمان برداشت برسرعت جوانه زنی و قوه نامیه بذرگونه فوق معنی دار نبود اما تاثیر آبشویی برسرعت جوانه زنی درسطح احتمال 5 درصد و برقوه نامیه درسطح احتمال 1درصد معنی دار است همچنین اثرمتقابل زمان برداشت و آبشویی برسرعت جوانه زنی و قوه نامیه بذرگونه مورد مطلعه درسطح احتمال 5 درصد معنی دار است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نگرشی نو به اخلاق،فلسفه ی اخلاق وعلم اخلاق در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگرشی نو به اخلاق،فلسفه ی اخلاق وعلم اخلاق در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نگرشی نو به اخلاق،فلسفه ی اخلاق وعلم اخلاق در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نگرشی نو به اخلاق،فلسفه ی اخلاق وعلم اخلاق در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
تعداد صفحات: 8
چکیده:
یکى از مباحث مهم و در عین حال جدیدحوزه ی اخلاق، مسأله فلسفه ی اخلاق وعلم اخلاق است ،که در همین راستا این مقاله با رویکردی نظری و با هدف تبیین رابطه علم و فلسفه اخلاق ودر آخر دیدگاه اسلام دراین باره،تدوین یافته است،که پس از بیان ماهیت اخلاق و تعریف علم اخلاق، به بازشناسی حوزه های مختلف مطالعات اخلاقی می پردازد،که در روش تحقیق آن ابتدا باهدف نگاه مسأله محور، به معرفی برخی ازمسائل شاخص درزمینه ی اخلاق به روش توصیفی کتابخانه ای پرداخته و در نهایت،دستاورد آن این است که روند تکامل و توسعه حوزه اخلاق در اسلام را مورد تصدیق قرار می دهد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شرایط تشکیل بازالت‌های جناب اسدآبادی، شمال شرق کودهای (استان اصفهان) بر مبنای داده‌های الکترون مایکروپروب در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شرایط تشکیل بازالت‌های جناب اسدآبادی، شمال شرق کودهای (استان اصفهان) بر مبنای داده‌های الکترون مایکروپروب در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شرایط تشکیل بازالت‌های جناب اسدآبادی، شمال شرق کودهای (استان اصفهان) بر مبنای داده‌های الکترون مایکروپروب در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شرایط تشکیل بازالت‌های جناب اسدآبادی، شمال شرق کودهای (استان اصفهان) بر مبنای داده‌های الکترون مایکروپروب در word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: 12

چکیده:

سنگ‌های ولکانیکی ائوسن به منطقه جنوب اسدآبادی واقع در شمال شرق کوه‌های که بیشتر در حد بازالتی بابازاده آندزیت کی هستند تحت ترسیده دگرگونی هیدروترمال قرار گرفته و حاصل این فرایندها تولید کانی‌ها این نظیر : پرهنیت ، زئولیت ، کوارتز، کلسیت ، مالاکیت و آزوریت در درز و شکاف و حفرات سگ‌ها می‌باشد که با بررسی ترتیب تشکیل کانی‌های فوق در سنگ‌های منطقه می‌توان پی برد که سیالات از یون‌های H2O ، NA ، AL ، SI، CA، غنی بوده اند. داده‌های حاصل از آنالیز میکروپروب و مطالعات پتروگرافی نشان می‌دهد که کانی‌های اصلی تشکیل‌دهنده بازالت‌های منطقه شامل اوژیت و لابرودوریت می‌باشند و زنولیت های مشاهده شده در بازالتی ها نیز دارای چنین ترکیبی هستند. به کمک محاسبات انجام‌شده بر روی داده‌های حاصل از آنالیز میکروپروب می‌توان به شرایطی که بازارها در آن ایجاد شده هفته‌ای در. شواهد صحرایی و پتروگرافی نشان می‌دهد که در این منطقه تناوبی از ماگماتیسم بی مدال اسیدی و بازیک وجود داشته است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کلیما توریسم نقش اقلیم وآب وهوا در فرایند توسعه گردشگری استان کردستان در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کلیما توریسم نقش اقلیم وآب وهوا در فرایند توسعه گردشگری استان کردستان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کلیما توریسم نقش اقلیم وآب وهوا در فرایند توسعه گردشگری استان کردستان در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کلیما توریسم نقش اقلیم وآب وهوا در فرایند توسعه گردشگری استان کردستان در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: 9
چکیده:
اقلیم امروزه به عنوان بخش زیرساخت درتوسعه صنعت توریسم موردتوجه برنامه ریزان پژوهشگران و دست اندرکاران امورگردشگری است بررسی اثارگردشگران و جهانگردان دربسیاری ازکشورهای جهان نشان میدهد که پدیده های شاخص جغرافیایی که طبیعتا تحت تاثیر اقلیم و یااثرگذاربراقلیم و آب و هوا هستند برای جلب و جذب گردشگران جذابیت بیشتری داشته است ازجهتیدیگر میل طبیعی انسان به طبیعت و بهره گیری ازمواهب آن اصلی شناخته شده است سیل مسافران درمناطق سرد و فصول سرما به سمت مناطق گرم و معتدل و برعکس و نیز استفاده ازامکانات سواحل دریاها و دریاچه ها و استقرار انبوه جمعیت درمناطق خوش آب و هوا موید این مسئله است که انسان درطبیعت زاده شده و میل طبیعی او به بهره گیری ازطبیعت است سطح تغییرات اقلیمی و پیامدهای حاصله ازآن به یکی ازچالشها ودغدغه های مهم جامعه جهانی درقرن بیست و یکم بدل شده است طبیعتا این تغییرات برمقاصد گردشگری و توسعه آتی آنها تاثیر گذاشته و مدیریت این مقاصد دراینده بابحرانها و چالشهای جدی مواجه خواهد نمود تغییرات اقلیمی یکی ازجدی ترین تهدیدهای محیطی درقرن 21 به شمار می اید که نقش بسزایی درعرصه های مختلف زندگی بشری ایفا می کند مطمئنا اقلیم و آب و هوا و اعتدال آن میزان پذیرش و جذب مسافر و گردشگررا افزایش میدهد لذا دراین نوشتار تلاش شده تا ویژگیها و مشخصات پدیده های شاخص طبیعی و جغرافیایی منقه معرفی گردد و برنقاط حساس اقلیمی تاکید شود با امید اینکه بادرنظرگرفتن تغییرات اقلیمی گامی درجهت جذب گردشگردراستان کردستان که دارای تنوع اقلیمی خاص می باشد صورت گردد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله lithospheric features of the Zagros region, SW Iran,based on attenuation of sesmic waves در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله lithospheric features of the Zagros region, SW Iran,based on attenuation of sesmic waves در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله lithospheric features of the Zagros region, SW Iran,based on attenuation of sesmic waves در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله lithospheric features of the Zagros region, SW Iran,based on attenuation of sesmic waves در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
تعداد صفحات: 4
چکیده:

We have used over 2800 earthquake to estimate coda wave quality factor, Qc, in the Zagros fold-and-thrust belt (ZFTB) and the Sanandaj-Sirjan metamorphic zone (SSZ) in southern Iran. We also investigated lateral and depth variations of Qc in the study region. We observe that in the ZFTB there is no significant lateral variation in attenuation, except in the SE Zagros (the Bandar-Abbas region) which shows lower attenuation. The average frequency relations for SSZ, Bandar- Abbas region and ZFTB were obtained as: = ( ± ) . ± . , = ( ± ) . ± and = ( ± ) . ± , respectively. To investigate the depth-dependence of attenuation, Qc values were calculated for 18 lapse-times (5, 10, 15, . . . 90s) for epicentral distance range of R < 100 km. We observed that in general, Q0 (quality factor at 1 Hz) is an increasing function of lapse-time, while the n value (the frequency dependence factor) is a decreasing function of lapsetime. Beneath SSZ and at the depth range of 50 to 80 km, there isa high correlation between the previously reported low velocity medium and the observed sharp changes in the trend of the Q0 and n curves. In the reported velocity structure in mind, unlike SSZ, Under the crust of the Zagros, our results in different parts of the mountain range show no sharp changes in the trends of Q0 and n. On the other hand, we observe a significant correlation between the reported lithosphere thicknesses and the trends of Q0 and n in longer lapse-times (i.e. larger depths). The NW Zagros has the thickest lithosphere. In this region the Q0 curve shows anincreasing slope up to a lapse-time of 85 s. Other parts of Zagros with thinner lithosphere show a constant or gradually increasing trend of Q0 and n at large lapse-times.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات هیدرولوژیک سدها و بندهای ایجاد شده بر روی رودخانه های قمرود وقره چای بر منطقه قم در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات هیدرولوژیک سدها و بندهای ایجاد شده بر روی رودخانه های قمرود وقره چای بر منطقه قم در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثرات هیدرولوژیک سدها و بندهای ایجاد شده بر روی رودخانه های قمرود وقره چای بر منطقه قم در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات هیدرولوژیک سدها و بندهای ایجاد شده بر روی رودخانه های قمرود وقره چای بر منطقه قم در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: 7

چکیده:

بیشتر شهرها و استانهایی که در پایاب رودخانه ها قرار دارند درگیر مسائل و مشکلات اثرات هیدرولوژیک ناشی از احداث سدها و بندهای ذخیره ای وکنترلی در بالا دست رودخانه ها می باشند.رشد جمعیت و رقابت های بین استانی این اثرات را بیشترتشدید میکندو شدت این آثار به مرور زمانافزایش می یابد. به همین دلیل برای غلبه بر مشکلات هیدرولوژیک حاصل از احداث سدها در سرآب هانیاز به اصلاح روشهای گذشته و بازبینی در محاسبات می باشد و به طور کلی نیاز به مدیریت فرا منطقه ای و به اصطلاح مدیریت یکپارچه می باشد. همچنین در هنگام مطالعه اثرات هیدرولوژیکی بایدهمه عوامل مثبت و منفی را با هم بررسی و مقایسه نمود(در این مورد می توان به احداث سد 15 [ خرداد اشاره نمود که با تامین آب شرب شهر زیارتی قم مشکل بزرگی را حل نموده است).[ 12در همین راستا، داده های کمی و کیفی آب زیرزمینی و سطحی و همچنین اطلاعات زمین شناسی هیدرولوژیک وGIS حوزه رودخانه های اصلی منتهی به استان قم جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. سپس اطلاعات مذکور به صورت دوره های قبل و بعد از احداث سدها و بندها(سال73-74مورد تحلیل وبررسی قرارگرفت و اثرات هریک از پارامترهای مورد نظر برآورد گردید. این تحلیل ها نشان داد بیشترین اثرات هیدرولوژیک در استان قم مربوط به ایجاد سدهایآغچه، فرنق ، و تا حدودی سد 15 خرداد، برداشت توسط نهرها، بند های انحرافی بر روی رودخانه قمرود و سدالغدیر ساوه و افزایشمخزن سد اکباتان [ 10 ]و ایجاد بندهای دیگربر روی رودخانه قره چای، مربوط به تغییرات کیفی وکمی آب های زیرزمینی است که می توان آثار آن را به صورت افت سطح آب زیرزمینی،کاهش کیفیت و پیشرویآب شور مشاهده نمود. در بررسی تغییرات هیدرولوژیک چندین پارامتر دخالت دارند(از جمله خشکسالیهای پی در پی و حتی تغییر اقلیم )که احداث بندها و سدها در بالا دست رودخانه نیز یکی ازعوامل مذکور می باشد. تغییر اندازه دریاچه نمک که به عنوان خروجی رودخانه های قره چای و قمرود شناخته می شود با استفاده از عکس های ماهواره ای مورد سنجش قرار گرفت. صحت هریک از عوامل بررسی شده به [ راحتی با توجه به ادامه روند تاثیرات، قابل ردیابی و صحت سنجی است.[


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر نانو ذرات تیتانیوم کاربید بر رفتار خوردگی پوشش های نیکل تنگستن با استفاده از تکنیک امپدانس الکتروشیمیاییEIS در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر نانو ذرات تیتانیوم کاربید بر رفتار خوردگی پوشش های نیکل تنگستن با استفاده از تکنیک امپدانس الکتروشیمیاییEIS در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثر نانو ذرات تیتانیوم کاربید بر رفتار خوردگی پوشش های نیکل تنگستن با استفاده از تکنیک امپدانس الکتروشیمیاییEIS در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر نانو ذرات تیتانیوم کاربید بر رفتار خوردگی پوشش های نیکل تنگستن با استفاده از تکنیک امپدانس الکتروشیمیاییEIS در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو
تعداد صفحات: 6
چکیده:
رفتار خوردگی پوشش نانو کامپوزیت شده نیکل تنگستن بوسیله نانو ذرات تیتانیوم کاربید با کمک طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیاییE.I.S) پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک را مورد مطالعه قرار دادیم . پوشش نیکل تنگستن را به کمک روش رسوب دهی الکتروشیمیایی و با استفاده از یک حمام سیتراتی اعمال نمودیم. سپس با استفاده از نانو ذرات تیتانیوم کاربید در حمام آبکاری پوشش نانو کامپوزیتی نیکل تنگستن – تیتانیوم کاربید را ایجاد نمودیم. با بکارگیری نانو ذرات تیتانوم کاربید پتانسیل خوردگی به سمت مقادیر مثبت تر و دانسیته جریان خوردگی به سمت مقادیر کمتر میل نمود، همچنین براساس نتایج امپدانس مقاومت لایه تشکیل شده با حضور نانو ذرات تیتانیوم کاربید افزایش چشمگیری را بهمراه داشت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی و تحلیل پردازش چهره انسان در تشخیص حالت خوشحالی و تبسم در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و تحلیل پردازش چهره انسان در تشخیص حالت خوشحالی و تبسم در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و تحلیل پردازش چهره انسان در تشخیص حالت خوشحالی و تبسم در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی و تحلیل پردازش چهره انسان در تشخیص حالت خوشحالی و تبسم در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: 6
چکیده:
برای حل بسیاری از مسائل پیچیده نظیر شناسایی چهره و صورت، در دنیای امروز به سیستم های هوشمندی نیاز است که بتواند ترکیبی از دانش، تکنیک ها و روشها را، از منابع مختلف بکار گیرند تا تعامل مستقیم بین انسان و ماشین را در نقطه عطف پیشرفت علوم و فنون کامپیوتر به ظهور برساند. تشخیص چهره و اجزای تشکیل دهنده آن یکی از مهمترین رویکردهای تسهیل دهنده ارتباط میان انسان و ماشین و حیطه های فعال در حوزه علم بینایی ماشین است. روش مؤثر برای تصمیم گیری وضعیت و حالت چهره و صورت، مقایسه دریافتها و سنجش شباهت میان آنها است. در این مقاله ضمن بیان خاصیت روش هایی که تاکنون برای تشخیص چهره و لبخند مطالعه، ارائه و استفاده شده اند، نگاهی تازه برای تشخیص چهره و تبسم در مدلهای متنوع ممکن، به صورت جامع بیان می کند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رشته ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی مدل وگنر در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رشته ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی مدل وگنر در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رشته ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی مدل وگنر در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رشته ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی مدل وگنر در word :

بخشی از فهرست مقاله رشته ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی مدل وگنر در word

مقدمه 1
اشتقاق قاره ها 1
مناظر بزرگ 6
شکل جدید یک نظریه قدیمی 7
پانگه آ 7
تاریخ پالئوزونیک پیشین 8
تاریخچه پالئوزونیک پسین 10
تاریخچه مزوزوئیک 12
تریاس 12
ژوراسیک 13
کرتاسه 14
تاریخچه سنوزوئیک 15
جهان امروزه 16
آینده قاره ها 16
منابع 19

در طول دورانهای زمین شناسی ، سطح زمین به تحولات عظیمی از لحاظ توزیع آب و خشکی ، کوهزایی و برخاست پوسته ( به ترتیب در مواقع پیشروی و پیشروی یخچالها) تغییر موقعیت قطبها (سرگردانی قطبی) و سرانجام جدایی و جابه جایی قاره ای دچار شده است . کدر شدن کلی اتمسفر به وسیله خاکستر آتشفشانها به هنگام فعالیتهای کوهزایی و رابطه آن با کاهش انرژی خورشید ممکن است نقش مهمی در ایجاد یا تسریع دوره های یخبندان گذشته داشته باشد.1
در این زمینه، نظریه رانه قاره ای دست کم برای زمین شناسان، بسیار معتبر است.
اشتقاق قاره ها
در زمانی که نقشه های پیشرفته زمین تهیه شد . این فکر قوت گرفت که قاره ها به ویژه آمریکای جنوبی و آفریقا مثل قطعات یک بشقاب چینی با یکدیگر جور می شود. اما این فکر از اهمیت چندانی برخوردار نبود تا اینکه آلفرد و گنر و هواشناس و ژئوفیزیکدان آلمانی) آلفرد لوتار وگنر در اول نوامبر 1880 در برلین متولد شد. وی دکترای خود را در سال 1904 در رشته ستاره شناسی از دانشگاه برلین دریافت کرد. وی بر پایه مطالعاتی که داشت مجذوب نظم هواشناسی گردید. وی با دکتر یکی از مشهورترین هواشناسان به نام ولادمیر کوپن ازدواج کرد. وی از اولین پیشگامان ثبت اطلاعات آب و هوایی در آسمان و با استفاده از بالن بود و جبهه های هوایی را بوسیله بالن دنبال می کرد. سخنرانی های وی به کتاب های درسی استاندارد در هواشناسی تبدیل شدند و مدت ها تحت عنوان 'ترمودینامیک اتمسفر' به تدریس آنها پرداخته شد. (در سال 1915 و سخنرانی قبلی خود در سال 1912 دراین از تکمیل در کتابی به نام خاستگاه قاره ها و اقیانوسها منتشر ساخت.
اولین رساله وگنر نظریه انقلابی خود یعنی اشتقاق قاره ها را طرح ریزی کرد.1


تصویر ارائه شده پانگه آ (نظریه وگنر)
نظریه وگنر عبارت است از آنکه خشکیها و قاره ها جدا از هم امروزی قبل از دوران اول (پرکامبرین) به هم متصل بوده و تشکیل یک خستگی واحد و بزرگی را به نام اورکونیتنانت از طبقه سیال داده است.1
به عبارت دیگر ، روزگاری فقط یک قاره عظیم (پانگه آ) و یک اقیانوس سراسری (پانتاسما) در زمین وجود داشت که به دلایلی از هم گسیخته و به قطعات کوچک تقسیم شد. این قطعات بتدریج از یکدیگر دور شد. و به موقعیت امروزی خود سیاره زمین رسیدند.2
وی نظریه خود را بر اساس عواملی همچون ، تشابهات خیلی زیاد مرز قاره ها ، چند شناختی فسیل شناختی و نیز شکل ظاهری آنها تدوین به اثبات رسانید.3
و برای تبیین فرضیه خود چهار دلیل عمده عرضه کرده است.
1- وجود آثاری از یخچالها ما قبل تاریخ در سرزمینها ی آفریقای جنوبی و هند، استرالیا و بخشهای نو آمریکای جنوبی، حاکی از استقرار احتمالی خشکیهای مزبور در حوالی قطب جنوب است .
2- شباهت زیاد سواحل غربی و شرق اقیانوس و قابلیت جفت و جور شدن سواحل غربی اروپا و آفریقا با کرانه های شرقی آمریکای شمالی و جنوبی.

3- هماهنگی در ساختارهای زمین شناسی کناره سواحل غربی و شرقی اقیانوس اطلس .
4- وجود رگه های زغال سنگ در قاره های اروپا و آمریکای شمالی و نواحی مشرف به قطب شمال که وگز آنها را نشانه استیلایی اقلیم حاره ای بر مناطق مزبور در زمانهای دیرین می داند.1
5-یکی از ادعاهای وگنر در مورد اینکه روزی قاره ها
به هم متصل بوده اند شواهد فسیل
شناسی است که وجود یک راه
خشکی بین قاره ها راتایید
می کند.


شواهد فسیل شناسی

از نظر ژئوفیزیکی نشان داده می شود که فاصله دو نقطه از اروپا و آمریکا ثابت نبوده و کم یا زیاد می شود و این مطلب نشان می دهد که قاره ها ثابت نبوده واز جای خود حرکت می کنند2.
در این راستا اگر حاشیه ی قاره ها را نیز امتحان کنیم. شاید جور بودن آنها بتواند ما را متقاعد سازد که این توده های خشکی را نیز می توان بر طبق گفته ی و گنر، دوباره به هم چسبانیده و به یک خشکی بزرگی واحد و مجزا تبدیل کرد . اگر قاره ها در حاشیه شیب قاره ای نیز قابل جور شدن باشند (سطح شیب قاره ای تقریبا 900 متر زیر سطح دریا قرار دارد)، جور شدن آنها بطوری بسیار جالب توجه خواهد بود .1

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | دانلود رایگان فایل |