ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

۱۶۶ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی نقش رویکرد مشارکتی در توسعه ی محله ای (نمونه موردی: محله ی بیرون قلعه ی مراغه) در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش رویکرد مشارکتی در توسعه ی محله ای (نمونه موردی: محله ی بیرون قلعه ی مراغه) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی نقش رویکرد مشارکتی در توسعه ی محله ای (نمونه موردی: محله ی بیرون قلعه ی مراغه) در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی نقش رویکرد مشارکتی در توسعه ی محله ای (نمونه موردی: محله ی بیرون قلعه ی مراغه) در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 20
نویسنده(ها):
مریم حضرتی بهنق – کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام رضا، 2

چکیده:
توسعه ی شهرنشینی که در قرن گذشته در ک شورهای صنعتی آغاز شد، هم اکنون در کشورهای جهان سوم متمرکز شده است، افزایش وسعت و جمعیت شهرها در کنار رشد پیچیدگی های زندگی شهری، معضلات شهرنشینی را به صورت بغرنج و غیرقابل غماض درآورده است، در همین راستا برنامه ریزی شهری کل نگر و عقلایی به سمت برنامه ریزی شهری خردنگر و در مقیاس محله ای حرکت کرده است و شاخص های کالبدی جای خود را به شاخص های اجتماعی از قبیل سرمایه ی اجتماعی، حس تعلق به مکان، مشارکت مردم در امور محله و ; داده اند. برنامه ریزان شهری امروزه در برنامه ریز های محله ای با استفاده از تکنیک های پیمایشی و مطالعات اسنادی و استفاده از ابزارهای کمی و مدل هایی نظیر swot، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در حل مشکلات محله های شهری می کوشند. این تحقیق که حاصل تکمیل 50 پرسشنامه در بین ساکنان محله و 5 پرسش نامه در بین کارشناسان شهرداری و اعضای شورای شهر مراغه است، نشان می دهد که مله ی بیرون قلعه ی شهر مراغه در موقعیتی رقابتی قرار دارد و بایستی سعی کند تا با استفاده از پتانسیل های موجود در محیط درونی خود به بهبود نقاط ضعف خود بپردازد. در این رابطه باید راهبردهای آشناسازی ساکنین با شیوه های مشارکت در قالب مراسم های مذهبی، افزایش درآمدهای ثابت شهرداری با همکاری واحدهای تجاری محله و تشکیل شورا یاری محله وواگذاری مسائل اجرایی محله به این شورا به نمایندگی از مردم و مشورت دائم شهرداری و شورای شهر با شورایاری محله را مدنظر قرار دهد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پروژه ی نظرخواهی از پیمانکاران و شهروندان مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پروژه ی نظرخواهی از پیمانکاران و شهروندان مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پروژه ی نظرخواهی از پیمانکاران و شهروندان مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پروژه ی نظرخواهی از پیمانکاران و شهروندان مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

فرزاد امیر اصلانی – کارشناس مواد ذائد جامد ستاد محیط زیست و توسعه پایدار تهران
محمد هادی حیدر زاده – مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست و رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدا
ملوک نجفی شالمائی – مدیر گروه و کارشناس کمیته مواد ذائد جامد ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
ساناز سرحدی –

چکیده:

برقراری سیستم مدیریت جامع مواد ذائد جامد از جمله مواردی است که برای کنترل تولید صرفه جوییمصرف مواد و نیز فر آیند جمع آوری و دفن زبالهاهمیت زیادی داردسیستم جمع آوری و حمل پسماندهایجامد شهری حوزه ی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به اجرای طرح مکانیزاسیون جمع اوری و حمل پسماندهای جامد پرداخته است. با توجه به نقش و وظایف تعیین شده در مدیریت مواد ذائد جامد برای پیمانکاران و اهمیت آنها در اجرای صحیح و اصولی طرح هاو برنامه ریزی مدیریتشهری با توجه به مسئولیت شهرداری ها و جمع آوری و دفع زباله از محدوده شهرها و تاثیر گذاری آنها بر مقوله ی مدیریت مواد زائد جامد شهری بررسی مشکلات محدودیتها وفرصت های طرح از دیدگاه پیمانکاران و شهروندان مناطق شهر تهران که مستقیما با اجرای طرح در ارتباط می باشند.در جهت بهبود و ارتقای سیستم و رفع مشکلات وموانع طرح ارائه ی راهکارهای اصلاحی از اهمیت بسیاری بر خوردارند.در این مقاله سعی شدهضمن ارائه ی نتایج بررسی و سطحرضایتمندی مجریان از طرح جمع آوری مکانیزه ی زباله نسبت به ارائه ی راهکارهای مدیریتی و اصلاحیاقدامگردد.روش کار از طریق تکمیلپرسشنامه مخصوص معاونین طرح (پیمانکاران)در مناطق و نواحیتحت پوشش سیستم مکانیزه و مخصوص معاونین شهرداران و معاونین خدمات شهری در نواحی مجری سیستم جمع آوری مکانیزه بوده که در کلیه ی شهرداری های نواحی تحت پوشش این سیستم توزیع گردیده نتایج به دست آمده در این مطالعاتشامل سطح رضایت مندیپیمیانکاران و شهروندان مناطقاز اجرای سیستم مکانیزهجمع اوری زباله است که به ترتیب حدود 72%و70% میباشد و از دیدگاه انها شهروندان در اجرای صحیح ای سیستم همکاری نسبتا خوبی را با شهرداری دارند. همچنین اکثر شهرداری ها خواستار این بودند که پیمانکار این سیستم بایستی مستقیما از سوی شهرداری منطقه انتخاب شده و ناظر اصلی آن نیز در منطقه باشد و همچنین بر اجرای جرائمدر زمان نقص در عملکرد پیمانکار تاکید نمودند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انواع فلاونوئید در چای سبز و سیاه در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انواع فلاونوئید در چای سبز و سیاه در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله انواع فلاونوئید در چای سبز و سیاه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله انواع فلاونوئید در چای سبز و سیاه در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
آیدا کلانتری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:
چای یک محصول ساخته شده از برگ و جوانه گیاه camellia و دومین نوشیدنی پرمصرف در جهان است. فلاونوئید از کلمه لاتین flavus به معنی زرد گرفته شده است. به غیر از نقش فیزیولوژیکی در گیاهان فلاونوئیدها نقش مهمی در رژیم غذایی انسان دارند اگر چه به عنوان ماده غذایی در نظر گرفته نمی شود. فلاونوئیدها ترکیبات فنیل فعالی هستند که به طور گسترده در گیاهان یافت می شود منابع غذایی حاوی فلاونوئیدها شامل: سبزیجات، میوه ها، آجیل ها، دانه ها، ریشه ها و نوشیدنی هایی مثل چای. خواص آنتی اکسیدانی فلاونوئید تأثیرات بیولوژیکی متعددی از جمله ضدویروسی، ضدباکتریایی، ضد التهابی، گشاد کننده عروق، ضد سرطان از خود نشان دهند. علاوه بر اینها قادر به مهار پرواکسیدسیون چربی و تجمع پلاکت می شود. چای بسته به مراحل ساخت به سه قسمت تقسیم می شود: چای تخمیر نشده: چای سبز، چای نیمه تخمیری: چای اولانگ، چای تخمیر شده: چای سیاه و قرمز. فلاونوئیدها را می توان به 6 دسته تقسیم کرد: فلاون ها، فلاوانون ها، ایزوفلاون ها، فلاونول ها، فلاوانوال ها، آنتوسیانین ها


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله The Effects of Technology Investment on Reduction of Workforce در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله The Effects of Technology Investment on Reduction of Workforce در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله The Effects of Technology Investment on Reduction of Workforce در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله The Effects of Technology Investment on Reduction of Workforce در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی روابط تجاری شرق و غرب آسیا : فرصت ها، چشم انداز و چالشها

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

Ainie Hairianie Aluwi –
Azitadoly Mohd Arifin –

چکیده:

Global competition, technological changes, and demanding customers force many multinational organizations to adapt technology into many aspects of their business activities. The key for organizational success lies in the way managers use technology to create value for the organization, specifically to manage human capital. Often in human capital management, organizations implement organizational practices to generate the greatest achievement of business-oriented performance outcome and maximizing profit. The aim of this paper is to formulate the conceptual framework on the effectiveness of technology investment in bridging the gap between profit and employees. The paper seeks to examine the effects of technology on reduction of workforce among ICT organizations in Malaysia through the following:1. the level of technology investment; 2. the type of technology investment; and 3. the relationship between technology investment and number of employee in the organization.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فرصتهای پیش آمده از تحریمها ،تولیدملی و مصرف کالای داخلی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فرصتهای پیش آمده از تحریمها ،تولیدملی و مصرف کالای داخلی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فرصتهای پیش آمده از تحریمها ،تولیدملی و مصرف کالای داخلی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فرصتهای پیش آمده از تحریمها ،تولیدملی و مصرف کالای داخلی در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
حمید دهقان –

چکیده:
حمایت از تولید داخلی و فرهنگ سازی مصرف کالای داخلی سبب خواهد شد توسعه پایدار مقدمه ای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیت در درجه اول برای مصرف کشور و در درجه بعدی برای یک تولید صادرات محور باشد و زمینهساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی شود . البته باید توجه داشت که انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل خود توجه زیادی به موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف داشته است و بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمانهایی است که هرگونه وابستگی را بر نمی تابد. حال اگر تلاش و سرمایه کشور بر موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهایرانی متمرکز شود ،تحریم های غرب که پس از ناتوانی در جنگ سخت درطی 8سال دفاع مقدس وبن بست در نتیجه، به جنگ نرم در زمینه های سیاسی ،فرهنگی و;که پس از نا کارامدی دراین مسیرها، آخرین تیرخلاص که شاید راه کار باشدتحریم های اقتصادی را اعمال نمود، تقویت نظام اقتصادی کشور شکست سنگینی را برای آنها رقم خواهد زدوفرصتی را بوجود آوردکه در بسیاری از زمینه های اقتصادی کشور به خودکفایی رسد و کشورهایی که خود درگیر بحران اقتصادی هستند ثمره تلاش نظامی دینی برای تاکید بر مستقل بودن را خواهند دید و از طرفی مردم ثمره اقتصادی پویا را در زندگی خود احساس خواهند کرددر این مقاله سعی شده با بررسیسیاستها و استراتژی های حمایت ازتولید ملی،وگذری بر فرصتهای پیش آمده از تحریمها ،برای پیشرفت ایران اسلامی قدمیهرچند کوتاه برداشته شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تسریع تندش بذرهای مریم گلی (Salvia macrosiphon) و فلفل (Capsicum annum) توسط کاربرد نانولولههای کربن (CNTs) در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تسریع تندش بذرهای مریم گلی (Salvia macrosiphon) و فلفل (Capsicum annum) توسط کاربرد نانولولههای کربن (CNTs) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تسریع تندش بذرهای مریم گلی (Salvia macrosiphon) و فلفل (Capsicum annum) توسط کاربرد نانولولههای کربن (CNTs) در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تسریع تندش بذرهای مریم گلی (Salvia macrosiphon) و فلفل (Capsicum annum) توسط کاربرد نانولولههای کربن (CNTs) در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

علی پورخالوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیر
مریم حقیقی – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمدجمال سحرخیز – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

تیمار بذرهای مریم گلی و فلفل با استفاده از نانولولههای کربن (CNTs) در 5 غلظت (صفر و 10 و 20 و 30 و 40 میلیگرم در لیتر) نشان داد که CNTs میتواند درصد تندش بذرها را افزایش دهد. بیشترین درصد تندش (92/78% در غلظت 10 میلی -گرم در لیتر) و کمترین درصد تندش (30/25% در تیمار شاهد) به ترتیب برای بذرهای فلفل و مریم گلی ثبت شد. قطر و مساحت بذرها پس از تیمار با CNTs نسبت به شاهد بالاتر بود که میتواند درنتیجه جذب بیشتر آب باشد. در مقایسه با شاهد، غلظتهای پائین منجر به تولید ریشهچهها و ساقه چه های طویلتری شدند و با افزایش غلظت، کاهش یافت. بالاترین وزن تر و خشک دانهالها در غلظت های 10 تا 30 میلیگرم در لیتر مشاهده شد. در مجموع، بهترین نتایج در غلظتهای 10 تا 30 میلیگرم در لیتر به دست آمد و غلظت 40 میلیگرم در لیتر با اثرهای منفی بر بیشتر ویژگیهای اندازهگیری شده همراه بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله قابلیت نمایشی افشین و بودلف از تاریخ بیهقی در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قابلیت نمایشی افشین و بودلف از تاریخ بیهقی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قابلیت نمایشی افشین و بودلف از تاریخ بیهقی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله قابلیت نمایشی افشین و بودلف از تاریخ بیهقی در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

منصور دلیر –

چکیده:

یررسی اجمالی آثار کهن نظم و نثر فارسی نقش عمده ی داستان پردازی را در ادبیات مشهود می سازد. از میان آثار گرانسنگ ادب فارسی، کتاب تاریخ بیهقی به عنوان یک کتاب تاریخی – داستانی، قابلیت های فراوانی را در خود نهفته دارد که یکی از این قابلیتها مطرح نمودن داستان های آن، در قالب یک طرح نمایشی مطرح می باشد که می توان به صورت ادبیات نمایشی برای اجرا در صحنه ی تئاتر به ادبیات این مرز و بومتقدیم کرد. با عنایت به این موضوع نگارنده، داستان افشین و بودلف را از این کتاب انتخاب و براساس تعاریف ارائه شده از ساختار یک طرح نمایشی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است که در مقاله ی حاضر به تفضیل به آن پرداخته شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر عوامل هیدرودینامیکی بر فلوتاسیون ذرات درشت با استفاده از نرم افزارDX8 در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر عوامل هیدرودینامیکی بر فلوتاسیون ذرات درشت با استفاده از نرم افزارDX8 در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر عوامل هیدرودینامیکی بر فلوتاسیون ذرات درشت با استفاده از نرم افزارDX8 در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر عوامل هیدرودینامیکی بر فلوتاسیون ذرات درشت با استفاده از نرم افزارDX8 در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
آرش دشتی – ایران، قزوین، دانشگاه بین اللملی امام خمینی، دانشکدهی فنی مهندسی،
محمود اسکندری نسب – ایران، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، عضو هیئت علمی دانشکده صنعت و
ابوالفضل عبادنژاد – ایران، قزوین، دانشگاه بین اللملی امام خمینی، دانشکدهی فنی مهندسی،

چکیده:
پارامترهای هیدرودینامیکی تأثیر قابل ملاحظهای بر روی کارایی سلول های فلوتاسیون دارند. در این تحقیق تأثیر برخی از مهمترین پارامترهای هیدرودینامیکی بر روی فلوتاسیون ذرات درشت زغالسنگ با استفاده از نرم افزارDX8مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش طراحی آزمایش فاکتوریلی پارامترهای سرعت گردش همزن، فاصله ی همزن از کف، غلظت کف ساز، نوع کف ساز و درصد جامد پالپ مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل نتایج آزمایشها نشان داد که تا سرعت 700 دور بر دقیقه،پارامترهای فاصلهی همزن از کف، سرعت گردش همزن، غلظت کف ساز و تاثیر متقابل سرعت گردش همزن و فاصله ی همزن ازکف به ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند. اما پس از افزایش سرعت همزن به مقادیر بالاتر از 700 دور بر دقیقه، اثر پارامترهای سرعت گردش همزن ، فاصله ی همزن از کف ، غلظت کف ساز و تاثیر متقابل سرعت گردش همزن و فاصله ی همزن از کف به ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند. مقادیر بهینه پیشنهادی توسط نرم افزار برای سرعت گردش همزن، فاصله ی همزن از کف غلظت کف ساز، نوع کف ساز و درصد جامد پالپ به ترتیب 700 دور بر دقیقه، 3/0 ارتفاع سلول170ppm روغن کاج و 14 % بهدست آمدند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات زیست محیطی زهکشی اراضی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات زیست محیطی زهکشی اراضی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثرات زیست محیطی زهکشی اراضی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات زیست محیطی زهکشی اراضی در word :

سال انتشار: 1380

محل انتشار: دومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

سیدجلال جبلی – استادیار و مدیرگروه آبیاری و زهکشی مجتمع آموزشی ابوریحان دانشگاه تهر

چکیده:

ایجاد شبکه های زهکشی سطحی یا زیرزمینی موجب تخلیه آبهای مازاد از پروفیل خاک و بهبود مشخصات فیزیکی آن می گردد . شبکه های زهکشی همچنین با ایجاد امکان آبشوییLeaching)کنترل شوری خاک را نیز میسر مینمایند. جمعآوری و تخلیه آب مازاد و نمکهای خاک اراضی کشاورزی را از ماندابی وشور ش دنSalinization)نج ات می دهد . زهکشی همچنین باعث چرخش هوا در خلل و فرج خاک شده و تنفس ریشه گیاه را نیز تضمین می نماید . اما در یکی دو دهه اخیر بر محققین و دانشمندان ثابت گردیده که بهبود مشخصات خاک توسط شبکه های زه کشی هر چند موجب احیای اراضی و افزای ش محصولات کشاورزی می گردد، اما این بهبود تنهایک روی سکه بوده و روی دیگر این سکه که هنوز ابعاد و زوایای آن کاملا بر پژوهشگران نیز آشکار نشده، اثرات ناخواسته زیست محیطی احداث شبکه های زهکشی می باشدمحیط زیست از چهار بخش م تفاوت شامل محیط فیزیکیPhysical Environmentمحیط طبیعیNatural Environment)محیط اقتصادیEconomical Environmentو محیط اجتماعیSocialEnvironment) تشکیل یافته است . زهکشی اجزاء مختلف محیط زیست را به صورتهای گوناگون تحت تاثیر خود قرار می دهد . زهکشی اراضی در محیط فیزیکی از یک سو موجب بهبود شرایط فیزیکی و بیولوژیکی خاک گردیده ولی از سوی دیگر انتقال نمکها و بقایای ترکیبات شیمیایی خاک به منابع آبهای پائین دست را تشدید می نماید . محیط طبیعی شامل زیستگاههای گیاهی و جانوری بوده که تحت تاثیر طرحهای زهکشی قرار می گیرد . گونه های گیاهی و جانوری اعم از وحشی و اهلی که در اراضی کشاورزی زیست می کنند تحت تاثیر انهار زهکشی و ابنیه مربوطه دستخوش تغیرات می گردن د . مزرعه بعنوان یک محیط اقتصادی و مرکز تولید محصولات کشاورزی متشکل از محیط فیزیکی و محیط طبیعی بوده و توسط ش بکه زهکشی متاثر می گرد د . محیط فیزیکی با در بر داشتن منابع آب و خاک برای تولید محصولات زراعی و فرآورده های دامی مورد استفاده قرار می گیرد . در اثر اضمحلال اجزای محیط های فیزیکی و طبیعی بدلیل افت محصول، مزرعه نیز به نوبه خود دچار صدمات اقتصادی می گردد . شبکه زهکشی هر چند در کوتاه مدت بدلیل بهبود شرایط خاک و افزایش درآمد رفاه نسبی برای خانوار روستایی و روستا ایجاد می نماید . اما در دراز مدت نزول کیفیت منابع آب و خاک باعث کاهش حاصلخیزی و رها شدن اراضی گردیده که این خود مقدمه کاهش اشتغالزایی در منطقه و فراهم شدن ز مینه مهاجرت کشاورزان به شهرها می باشد . در این مقاله چگونگی اثر زهکشی بر اجزاء مختلف محیط زیست مورد اشاره قرار گرفته و راهکارهای مقابله با این اثرات مورد بررسی قرار می گیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی توده های گل راعی با استفاده از نشانگر مولکولی CORAP در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تنوع ژنتیکی توده های گل راعی با استفاده از نشانگر مولکولی CORAP در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تنوع ژنتیکی توده های گل راعی با استفاده از نشانگر مولکولی CORAP در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تنوع ژنتیکی توده های گل راعی با استفاده از نشانگر مولکولی CORAP در word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

سیده رقیه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
جعفر احمدی – دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
فاطمه سفیدکن – دانشیار موسسه تحقیقاتی جنگل ها و مراتع کشور

چکیده:

گلراعی با نام علمی Hypericum perforatum L از گیاهان بسیار ارزشمند دارویی است که دارای خواص ضدباکتریایی، ضد ویروس، ضد قارچ بوده و برای درمان افسردگی ملایم تا خفیف استفاده می گردد. در این پژوهش، تنوع ژنتیکی 20 توده گلراعی جمع آوری شده از 3 استان مختلف آذربایجان غربی، گیلان و اردبیل با استفاده از تکنیک نشانگر CoRAP (تکثیر چندشکلی منطقه محافظت شده) که مبتنی بر PCR و بر پایه دوآغازگر ثابت و اختیاری است بررسی گردید. در مجموع 5 ترکیب آغازگری شامل A2E1, A2E2, A2E3, A1E2, A1E3 برای تکثیر قطعاتی از DNAی ژنومی گل راعی استفاده شد. در این بررسی 119 مکان ژنی امتیازدهی شدند که از این تعداد 98 مکان چند شکلی نشان دادند. برای ارزیابی شباهت ژنتیکی میان توده ها از تجزیه خوشه ای با استفاده از ضریب تشابه جاکارد با روش الگوریتم میانگین فاصله (UPGMA) استفاده گردید. میانگین فاصله ژنتیکی میان توده ها (با استفاده از ضریب تشابه جاکارد) 0/81 و میانگین محتوای اطلاعات چند شکل (PIC) 0/45 گزارش شد. ترکیب آغازگری E3A2 بالاترین مقدار PIC (0/46) را نشان داد. بررسی دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای تنوع بالایی را در بین ژنوتیپ های مورد بررسی نشان داد. بیشترین فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ های 13337 و 13176 با 0/05 درصد تشابه و کمترین فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ های 22853 و 27077 با 0/86 درصد تشابه دیده شد. نتایج این پژوهش نشان داد ک ه نشانگر CORAP بطور مؤثری می تواند برای مطالعه تنوع ژنتیکی توده های گیاه دارویی گل راعی استفاده شود و از میان ترکیب آغازگرهای استفاده شده، ترکیب آغازگری E3A2 مناسب ترین ترکیب آغازگری برای مطالعات بعدی تشخیص داده شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | دانلود رایگان فایل |