ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی شبکه های الکتریکی در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی شبکه های الکتریکی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی شبکه های الکتریکی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی شبکه های الکتریکی در word :

بررسی شبکه های الکتریکی در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

تعریف شبکه............................................................................................................... 1

شبکه توزیع................................................................................................................. 1

شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت............................................................................ 1

شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم........................................................................ 1

شبکه توزیع 20 کیلو وات (فشار متوسط)................................................................... 3

سیک های هوائی و کابلهای زمینی و متعلقات مربوطه................................................ 4

هادیها.......................................................................................................................... 4

مس............................................................................................................................. 5

آلومینیوم..................................................................................................................... 6

انواع سیم گیر.............................................................................................................. 10

قطعات یک سیم گیر................................................................................................... 10

پایه ها......................................................................................................................... 11

پایه های چوبی............................................................................................................ 11

انواع پایه های چوبی................................................................................................... 12

اشباع پایه های چوبی.................................................................................................. 13

طبقه بندی پایه های چوبی.......................................................................................... 13

گام پایه های چوبی..................................................................................................... 14

برش........................................................................................................................... 15

پایه های بتنی.............................................................................................................. 16

تقسیم بندی تیرهای بتنی............................................................................................ 16

پایه های فولادی......................................................................................................... 18

نصب پایه ها............................................................................................................... 19

جنس زمین................................................................................................................. 19

عمق چاله.................................................................................................................... 20

ابعاد گودها.................................................................................................................. 20

طریقه نصب پایه در گودال.......................................................................................... 21

مقره ها........................................................................................................................ 22

انواع مقره از نظر جنس.............................................................................................. 23

علل شکست الکتریکی مقره........................................................................................ 25

انواع مقره های مورد استفاده در شبکه های توزیع...................................................... 14

مقره چرخی................................................................................................................ 25

مقره سوزنی (میخی یا ثابت) ...................................................................................... 28

مقره اتکائی................................................................................................................. 31

مقره آویزی (بشقابی).................................................................................................. 33

مقره کششی................................................................................................................ 36

انواع پایه مقره............................................................................................................. 40

یراق آلات................................................................................................................... 41

بریس با بازوی کراس آرم........................................................................................... 46

راک............................................................................................................................. 47

جلوبر.......................................................................................................................... 48

مهار و انواع آن............................................................................................................ 49

مهار ساده یا معمولی................................................................................................... 49

مهار اسپان................................................................................................................... 50

مهار پیاده روئی یا زانویی............................................................................................ 51

مهار مرکب................................................................................................................. 52

مهار حائل فشاری (تودلی).......................................................................................... 53

مهار بادگیر.................................................................................................................. 53

مهار سر...................................................................................................................... 54

متعلقات مهارها........................................................................................................... 55

میله مهار..................................................................................................................... 55

صفحه مهار................................................................................................................. 55

سیم مهار، طول آن و محاسبه نیروی کشش آن........................................................... 55

محاسبه نیروی کشش در مهار و تعیین قطر آن........................................................... 58

انواع کابلهای مورد استفاده در شبکه های توزیع و متلقات مربوطه.............................. 60

عایق کابل ها............................................................................................................... 61

عوامل مؤثر در عیوب به وجود آمده در کابلها............................................................. 63

خرابی های کابل......................................................................................................... 63

سر کابل...................................................................................................................... 64

مفصل......................................................................................................................... 65

خلاصه مطالب ........................................................................................................... 67

فصل اول :

تعریف شبکه

هرگاه به وسیله سیم کشی ، چند مصرف کننده یا چند دسته از آنها از جریان برق استفاده کنند سیم کشی را شبکه نامند.

شبکه توزیع :

شبکه توزیع ، انرژی مورد نیاز مشترکین خانگی ، تجاری و برخی از صنایع کوچک را تأمین می‌کند.

شبکه های الکتریکی از نظر های مختلف

شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت ، از نظر تعداد سیم ، از نظر نوع اتصال و از نظر ساخت به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت

شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت به شبکه های جریان متناوب (AC) و شبکه های جریان مستقیم (DC) تقسیم می گردند.

شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم

تقسیم بندی شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم به طور متداول به شرح زیر است:

الف- شبکه های توزیع جریان مستقیم

شبکه های توزیع جریان مستقیم مطابق شکل های(..........) به ترتیب دو سیمه و سه سیمه می باشند در شبکه سه سیمه جریان مستقیم ، اختلاف پتانسیل بین دو سیم خارجی دو برابر اختلاف پتانسیل بین یک سیم خارجی و سیم میانی است .

شکل – شبکه دو سیمه جریان مستقیم شکل- شبکه سه سیمه جریان مستقیم

ب- شبکه های توزیع جریان متناوب فشار ضعیف (220 ولت تک فاز یا 380 ولت سه فاز )

شبکه های توزیع فشار ضعیف به صورت دو سیمه‌، سه سیمه ، چهار سیمه واغلب به صورت پنج سیمه مطابق شکل های ( ........) احداث می گردند.

شکل – شبکه دو سیمه‌جریان متناوب (220ولت ) شکل– شبکه سه سیمه‌جریان متناوبشکل – شبکه فشار ضعیف چهار سیمه شکل – شبکه فشار ضعیف پنج سیمه

در شبکه پنج سیمه ترتیب قرار گرفتن سیم ها زا بالا به پایین سیم نول ،سیم معابر و پس از آن سه فاز است به دلیل وجود صاعقه ( رعد و برق ) سیم نول را بالاتر از همه قرار می دهند تا توسط سیم نول رعد و برق ایجاد شده به زمین منتقل گردد و صاعقه اثری روی فازهای دیگر نگذارد. اختلاف پتانسیل بین دو فاز در شبکه فشار ضعیف 380 ولت و اختلاف پتانسیل بین یک فاز و نول 220 ولت می باشد

شبکه های توزیع 20 کیلو ولت ( فشار متوسط )

شبکه های توزیع 20 کیلو ولت به صورت سه فاز مطابق شکل (...) می باشند حداقل ارتفاع شبکه 20 کیلو ولت تا زمین 4/5 متر است ولی برابر استاندارد وزارت نیرو مقدار آنرا 5/6 تا 5/7 متر در نظر می گیرند زیرا احتمال نصب شبکه فشار ضعیف زیر شبکه فشار متوسط وجود دارد و همچنین به خاطر عبور و مرور زیاد بایستی فاصله آزاد سیم تا زمین بیشتر شود .

شکل – شبکه توزیع 20 کیلو ولت

فصل دوم :

سیم های هوائی و کابلهای زمینی و متعلقات مربوطه

در این فصل سیم های هوائی و متعلقات مربوطه همچنین کابلهای زمینی و متعلقات مربوطه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند.

هادی ها

ارتباط مولد و مصرف کننده فقط از طریق اجسام هادی ( فلزات ) امکان پذیر می باشد بنابراین هادیها یکی از اجزاء اصلی شبکه محسوب می گردند یک هادی خوب بایستی دارای مشخصات زیر باشد :

 • · دارای قابلیت هدایت الکتریکی بالا ( یا مقاومت ویژه کم ) باشد
 • دارای استحکام مکانیکی زیاد باشد
 • انعطاف پذیر باشد
 • استقامت شیمیایی داشته باشد .
 • اقتصادی بوده و فراوان باشد .

مس و آلومینیوم از جمله فلزاتی هستند که دارای مشخصات فوق می باشند .

-مس

چون چگالی جریان هادی مسی زیاد است برای یک جریان نامی معین سطح مقطع کوچکتری داشته و در نتیجه در خطوط هوائی سطح کمتری در برابر فشار باد خواهد داشت .

استقامت کششی آن را می توان با افزودن مقدار کمی ( حدود 1%) کادمیوم بالا برد سه نوع سیم مسی در شبکه های برق به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد .

الف – مس سخت یا زده شده که دارای مقاومت مکانیکی بالا بوده و حداقل مقاومت کششی آن می باشد بار مکانیکی مجاز مس سخت 14 تا است

ب- مس نیمه سخت دارای مقاومت مکانیکی و قابلیت هدایت نسبتاً‌خوبی بوده و مقاومت مکانیکی آن در حد گسیختگی می باشد در شبکه های فشار ضعیف با توجه به اینکه جریان زیاد می باشد مقرون به صرفه تر است که از مس سخت و یا مس نیمه سخت به صورت هادیهای لخت استفاده شود .

پ- مس نرم که از آن برای محکم کردن سیم روی مقره َ( اصلی نمودن سیم روی مقره ) استفاده می گردد.

هادی های مسی بصورت افشار یا مفتولی بوده که سطح مقطع نوع مفتولی آن معمولاً تا حداکثر 10 میلی متر مربع است .

آلومینیوم

آلومینیوم هادی دیگری است که در شبکه های الکتریکی از آن استفاده می شود از آنجائیکه وزن مس نسبت به آلومینیوم بیشتر است مس در اسپانها فلش ( شکم ) بیشتری ایجاد نموده و در نتیجه هزینه پایه ها را بالاتر می برد بنابراین در خطوط انتقال انرژی اقتصادی تر است که از آلومینیوم استفاده گردد.

قابلیت هدایت الکتریکی آلومینیوم از مس کمتر ولی قیمت آن ارزانتر است تأثیر عوامل جوی و رطوبت بر روی آن به مراتب بیشتر از مس بوده و در هوای مرطوب زود اکسیده می شود .

استحکام مکانیکی آلومینیوم از مس کمتر است حداکثر مقاومت کششی آن بوده و بار مکانیکی مجاز آن می باشد از این رو برای افزایش استحکام مکانیکی آلومینیوم آن را به صورت آلیاژ با آلومینیوم فولاد به شرح زیر بکار می برند:

الف _ آلملک

این فلز که در آلمانی به آلدرای معروف است از آلیاژی به مقدار 3/98% آلومینیوم و بقیه از منیزیم و سلیسیم تشکیل می شود قابلیت هدایت الکتریکی آلملک 10% از آلومینیوم خالص کمتر ولی استحکام مکانیکی آن خیلی زیادتر می باشد .

ب- آلومینیوم فولاد (ACSR)

هادی الومینیوم فولاد از یک یا چند مغز فولادی تشکیل شده که اطراف آن رشته های آلومینیومی قرار دارند. مغز فولادی برای افزایش استحکام مکانیکی و رشته های آلومینیومی به منظور هدایت الکتریکی است بمنظور جلوگیری از زنگ زدگی و همچنین خوردگی بین سیم های فولادی و آلومینیومی بایستی از فولاد گالوانیزه استفاده شود لازم به ذکر است که هادی آلملک نسبت به هادی آلومینیوم فولاد دو عیب دارد :

 • اول اینکه قابلیت استنباط آن بیشتر است بنابراین مجبوریم پایه های بلندتری انتخاب کنیم
 • دیگر اینکه سبکتر از الومینیوم فولاد می باشد در نتیجه در مقابل باد انحراف بیشتری داشته و بنابراین بایستی از اسپان های ( فاصله افقی بین دو پایه ) کوتاه تری استفاده گردد. در جدول () برخی از پارامترهای سیم های آلومینیوم و مس با یکدیگر مقایسه شده اند.

جدول (1) مقایسه سیم های مسی و آلومینیوم با یکدیگر

در زیر نکاتی چند آمده است :

نکته 1- برای بالا بردن قابلیت انعطاف پذیری هادیها‌( آلومینیوم مس ) آنهارا مخصوصاً در مقاطع بزرگ به صورت چند رشته ای می سازند جهت چرخش هر لایه در هادیهای چند رشته ای بر خلاف لایه های مجاور می باشد تا از باز شدن رشته ها جلوگیری شود تعداد رشته ها در هادیهای چند رشته ای از فرمول زیر محاسبه می گردد:

که معمولاً 61.37.19.7 و غیره خواهد بود در فرمول فوق A تعداد رشته ها و k تعداد لایه ها می باشد .

نکته 2: برای اتصال سیم آلومینیوم و سیم مس باید از کلمپ بی متال استفاده شود در غیر اینصورت در اثر رطوبت یک پیل برقی با مدار بسته ای بوجود می آید که قطب مثبت آنرا مس و قطب منفی آنرا آلومینیوم تشکیل می دهد و در نتیجه باعث می گردد که پس از مدتی در اثر عبور جریان هادی آلومینیوم خرده شود .

نکته 3: اگر در موقع سیم کشی فشار قوی حلقه سیم ACSR کم بیاید و لازم شود مقداری سیم از قرقره دیگر به آن متصل شود و یا اینکه موقع تعمیر و نوسازی خطی در اثر چیدن خط مقداری از سیم کوتاه شود و به سیم گیر نرسد و یا بدلایلی نظیر باد و طوطفان سیم های شبکه بریده شود در اینصورت باید مقداری سیم به آن اضافه نمود بدین منظور ، جهت اتصال دو سیم از بوش اسپلایس استفاده می گردد.

ابزار کار عبارتست از :

 • دستگاه پرس هیدرولیکی مخصوص فولاد و آلومینیوم
 • فک های متناسب با مقطع سیم
 • اره آهن بر ( یا لوله بر )
 • برس سیمی نرم و پارچه آستری

وسایل مورد نیاز :

 • بوش آلومینیومی
 • بوش فولادی
 • ظرف پلاستیکی محتوی ماده خمیری شکل مخصوص
 • میخ پرچ های مربوطه بوش

تذکر 1- بوش اسپلایس ها تا سطح مقطع 70 میلیمتر مربع بدون مغز فولاد و خود دارای ماده خمیری شکل مخصوص می باشد .

تذکر 2- ماده خمیری شکل مخصوص ترکیبی است از 70% کرومات روی و 30% روغن برزک خالص

تذکر 3- بوش اسپلایس را متناسب با سطح مقطع سیم مربوطه انتخاب کرده و قبل از شروع سوراخ های هر دو بوش فولادی و آلومینیومی را تمیز کنید .

دستورالعمل استفاده از بوش اسپلایس در پیوست 1آمده است .

انواع سیم گیر

انواع سیم گیرعبارتند از :

الف- سیم گیر سه پیچ جهت سیم های آلومینیوم فولاد تا مقطع 70 میلیمتر مربع

ب- سیم گیر پنج پیچ جهت سیم های آلومینیوم فولاد از مقطع 70 میلیمتر مربع به بالا

- قطعات یک سیم گیر

قطعات سیم گیر عبارتند از :

الف – بدنه سیم گیر که جنس آن از آلومینیوم می باشد

ب – مغزی

پ – پیچ یو(U) شکل

ت-واشر فنری

ث – پین

ج – اشپیل

پایه ها

پایه ها وسایلی هستند که سیم های هوایی را از دسترس دور نگهداشته و برای حمل این سیم ها به کار می روند. طول پایه با در نظر گرفتن فاصله آزاد سیم از زمین انتخاب می شود واین فاصله نباید از مقدار استاندارد کمتر گردد. پایه بایستی دارای خواص زیر باشد .

 • از نظر مکانیکی قوی بوده و دارای ضریب اطمینان 5/2 تا3 باشد .
 • پایه باید بدون کم شدن مقاومت آن ، از نظر وزن سبک باشد .
 • ارزان باشد
 • دارای عمر طولانی ( بادوام ) باشد
 • برای نصب یا مونتاژ تجهیزات خطوط ، دسترسی به آنها آسان باشد
 • دارای شکل ظاهری خوبی باشد

پایه ها به سه دسته چوبی ، بتونی و فولادی تقسیم می شوند.

پایه های چوبی :

در شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط و درجائی که چوب فراوان است از این پایه ها می توان استفاده نمود در شبکه فشار متوسط که به استحکام و مقاومت بیشتری نیاز می باشد از بازوها یا بریس هائی ( بست ) که به شکل (×) می باشند بعنوان پشت بند استفاده می گردد همچنین در شبکه های بیست کیلو ولت در صورتیکه به دلیل دره های عریض و طویل اسپان بلندی انتخاب شده باشد پایه های چوبی را در دو طرف اسپان مربوطه به شکل H بکار می برند و معمولاً‌تیرهای هر دو طرف را دادند می نمایند.

پایه های چوبی دارای مزایای زیر می باشند :

 • پایه های چوبی عایق طبیعی خوبی هستند
 • در مناطقی که چوب فراوان می باشد ارزانتر تمام می شود
 • بعلت سبکی آنها حمل و نقل آنها آسانتر است .

تذکر : پایه های چوبی باید راست و قوی و مخروطی شکل و بدون گره باشند .

انواع پایه های چوبی

سه نوع چوبی که در جهان و در ایران نیز برای پایه های خوبی استفاده می شود عبارتند از :

الف – درخت سور آزاد

با دوام ترین نوع پایه بوده و پر از گره های کوچک می باشد ولی سبک ، محکم و نسبتاً راست و مخروطی شکل است .

ب- درخت شاه بلوط

پایه ای محکم و با دوام و دارای گروه هائی کمتر از سرو بوده ولی کج و ناصاف می باشد چوب های سر و و شاه بلوط به کندی می پوسند

درخت کاج

درخت کاج معمولاً به رنگ زرد و مخروطی شکل است و به خاطر ظاهر خوب و استقامت کافی ، بیشتر از دو نوع چوب دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .

اشباع پایه های چوبی :

وجود دائمی رطوبت هوا و مواد شیمیایی خورنده در زمین باعث می شود که پایه ها به تدریج پوسیده شوند برای جلوگیری از فساد پایه ها و خوردن موریانه و حشرات موزی داخل خاک، بایستی آنها را به وسیله یک ماده محافظت کننده به صورت اشباع در آورد برای اشباع پایه ها بیشتر از روغن قطران و یا پنتاکلروفنل استفاده می کنند این مواد به طور متوسط عمر پایه های چوبی را دو برابر می کنند

طبقه بندی پایه های چوبی

پایه های چوبی را بر حسب حداقل محیط یا قطر در 30 سانتیمتری از رأس تیر و حداقل محیط با قطر در 183 سانتیمتر ازانتهای تیر به هفت طبقه تقسیم می کنندجدول 2 برای اینکه تیری در یک طبقه قرار گیرد بایستی حتماً هر دو شرط را تواماًداشته باشد طبقه های 1و2 را تیر چوبی سنگین و طبق های 3و 4 را تیر چوبی نیمه سنگین و طبقه های 5و6و 7 را تیر چوبی سبک می نامند ضمناً یک سنگین ترین و طبقه هفت سبکترین یا لاغرترین تیر چوبی می باشد .

جدول 2 -مشخصات تیرهای چوبی 9 و 12 متری

گام پایه های چوبی

عمل تراش یا بریدن قسمتی از تیر بمنظور جا دادن کراس آرم را گام می گویند در بعضی موارد این گام از یک شکاف نسبتاً مقعر به عمل 5/12 میلیمتر درست شده که برای جلوگیریاز تکان خوردن کراس آرم ایجاد می شود .

شکل 1- گام در پایه های چوبی

برش

معمولاً سرپایه ها را قبل از اشباع برش می دهند این عمل برای جلوگیری از تراکم یخ و برف که باعث پوسیدگی تیر می شود انجام می گیرد این برش معمولاً به دو صورت مطابق شکل های (2 الف و 2 ب) انجام می شود .

شکل 2

پایه های بتنی

امروزه پایه های بتنی تقریباًجای پایه های چوبی را گرفته اند زیرا هم از نظر شکل جالب تر و هم با دوام تر می باشند این پایه هانسبت به پایه های چوبی سنگین تر بوده و حمل و نقل آنها گرانتر تمام می شود ولی از نظر مکانیکی بسیار قوی بوده و عمر بیشتری دارند. این پایه ها بخصوص در جاهائی که عمر تیر چوبی بدلیل مواد خورنده زمین کم می باشد مورد استفاده قرار می گیرند .

تقسیم بندی تیرهای بتنی

تیرهای بتنی به دو دسته تو پر و تو خالی به شرح زیر تقسیم بندی می گردند:

الف) پایه های بتنی توپر

پایه های بتنی تو پر از میله گردهای بلند و بتن تشکیل شده است و معمولاً به شکل H یا چهار گوش می باشند و پله هائی در قسمت های مادگی آن وجود دارد از نظر بلندی به دو دسته 9 متری و 12 متری و از نظر تحمل قدرت مکانیکی به سه دسته 200 و 400و 800 کیلوگرمی نیروئی تقسمی می شوند منظور از تیر بتنی 200کیلوگرمی این است که نیروی مجازی که می توان بر روی نری تیر در 30 سانتیمتری از رأس تیر (‌تقریباً محل اتصال کراس آرم به تیر ) وارد کرد 200 کیلوگرم نیرو می باشد که 40% نیروی نهائی تیر است .

ب) پایه های بتونی نوع توخالی

پایه های بتنی تو خالی بدین ترتیب ساخته می شوند که میله گردهای مقاوم و بتن را در داخل محفظه مخروطی شکل با طول مورد نظر می ریزند و سپس بوسیله یک ماشین مخصوص مناسبی برای مدت 10 تا 15 دقیقه آنرا می چرخانند این عمل باعث می شود که بتن بوسیله نیروی گریز از مرکز بطرف خارج فشرده گردد و در داخل تو خالی شود . پایه های بتنی تو خالی سبکتر از نوع تو پر می باشند پایه های بتنی تو خالی به شکل گرد بوده و از نظر تحمل نیروی مکانیکی به پنج دسته 200،400،600،800،1000 کیلوگرمی تقسیم می شوند در جدول (3) مشخصات پایه‌های سیمانی 9 و 12 متری داده شده است .

جدول 3- مشخصات پایه های سیمانی 9-12

در محل و نصب پایه های بتنی نکات ایمنی زیر باید رعایت شوند :

 • هنگام بلند کردن پایه های بتنی بوسیله جرثقیل بایستی قلاب یا زنجیر در مرکز ثقل تیربسته شود .
 • هنگام نصب پایه بتنی نبایستی تا زمانیکه عملیات کوبیدن اطراف پایه خاتمه نیافته است جرثقیل را رها کند .
 • نبایستی پایه های بتنی را از سمت مادگی به روی زمین خواباند زیرا اگر زمین ناصاف باشد باعث شکستن تیر می شود .
 • اگر از قلاب برای بلند کردن پایه استفاده شود نبایستی یک مرتبه پایه از جا برداشته شود زیرا باعث خرد شدن بتن در محل آویز قلاب می گردد.
 • چون مادگی تیرهای بتنی قابلیت تحمل نریو را ندارند نبایستی از سمت مادگی در سر زوایای تند وانتهای خط استفاده شود .

پایه های فولادی

در جاهائی که به قدرت زیادی نیاز باشد از پایه های فولادی استفاده می شود معمولاً پایه های فولادی به دو نوع لوله ای و یا اسکلتی ساخته می شوند، نوع لوله ای آن شامل چند قسمت لوله ای شکل است که با قطرهای مختلف روی یکدیگر سوار می شوند و نوع ساختمانی ( اسکلتی ) از چندین نبشی فولادی تشکیل شده که به یکدیگر پیچ یا جوش شده اند عمر پایه های فولادی نسبتاً زیاد است و در معرض حمله حشراتی مانند موریانه قرار نمی گیرند این پایه ها بایستی گالوانیزه باشند .

نصب پایه ها

حفر چاله برای یک پایه باید به نحوی باشد که بتواند کلیه نیروها و لنگرهای وارد را تحمل کرده و پایه راهمچنین استوار در خاک نگهدارد برای حفر چاله بایستی عوامل زیر را در نظر گرفت .

 • اندازه طول و قطر پایه
 • جنس زمین
 • وزن و نیروهای کششی

جنس زمین

به طور کلی ، وزارت نیرو زمین ها را از نظر جنس زمین به سه دسته به شرح زیر تقسیم می کند:

الف – زمین های سست که به راحتی با کلنگ کنده می شوند

ب – زمین های سفت که به سختی با کلنگ کنده می شوند

پ- زمین های سنگلاخ که برای کندن چاله احتیاج به دینامیت یا کمپرسور می باشد و از تخته سنگ سخت و یکپارچه تشکیل می گردند.

عمق چاله

عمق چاله به وسیله طول تیر ، جنس زمین ، وزن وعوامل کششی ، تعیین می گردد معمولاً عمق چاله ها را از طول تیر در نظر می گیرند ولی می توان از فرمول تجربی زیر نیز استفاده نمود. بطور کلی عمق چاله بایستی باندازه 10% طول کل تیر باضافه 60 سانتیمتر باشد

برای تیر 9 متری :(2-2)

برای تیر 12 متری :

البته بایستی توجه داشت که عمق چاله در زمین های بسیار سخت و تخته سنگها لازم نیست که به اندازه عمق چاله در زمین های خاکی باشد همچنین برای نصب تیر در زمین های شنی و باتلاقی بایستی عمق چاله را بیشتر در نظر گرفت .

ابعاد گودها

عمق گودال ها را می توان از فرمول تجربی زیر تعیین نمود.

که در آن h عمق گودال بر حسب سانتیمتر و l طول پایه بر حسب سانتیمتر است ابعاد گودها برای پایه های 9 متر و مهار فشار ضعیف در جدول 4) آمده است .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان در word :

انسان پیشرفته امروز ی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدنهای دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت می نماید . اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت در دنیای کنونی، صنعت بزرگی به نام «صنعت جهانگردی» را به وجود آورده است که منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب میشود .

در جهان حاضر توسعه و پیشرفت رمز ماندگاری و حیات پویا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار می رود . بـدون تـوسعه و حـرکت در سیـر تعالـی و ترقی نمی توان فقط به افتخارات گذشته متکی بود .

لذا توسعه صنعت گردشگری به وسیله ایجاد انگیزه و بررسی راه های تقویت مشارکت مردم در این توسعه، برای این صنعت امری حیاتی است.

امروزه گردشگری و صنعت جهانگردی منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب می شود و بسیاری از آنها از این منبع درآمد برای ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی استفاده می کنند.

لذا پژوهشگر در این تحقیق برآن است تا بتواند راه های تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری –گردشگری داخلی- را مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل با توجه به مبنای نظری تحقیق از پرسشنامه ی محقق ساخته به منظور سنجش وضعیت موجود گردشگری و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاههای امنیتی و قضایی و نیز اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران در توسعه این صنعت استفاده شد.

جامعه نمونه این مطالعه 200 نفر از شهرستانهای( شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) می باشد.

هدف کلی این پژوهش شناسایی راههای تقویت مشارکت مردم در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان است.

نتایج بدست آمده نشان داد :

فرضیه اصلی:اعتماد مردم به نظام حاکم ،دستگاه قضایی و امنیتی و اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است.

فرضیه فرعی اول: اعتماد مردم به نظام حاکم برجامعه بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است

فرضیه فرعی دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امنیتی بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است

فرضیه فرعی سوم: اعتماد مردم به اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است

نتایج بدست آمده نشان داد

1- ایجاد جو اعتماد در کشور نسبت به نظام حاکم می باشد . به عبارت دیگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی مردم می توانند با طیب خاطر و اطمینان کامل سرمایه هایشان را در زمینه توسعه صنعت گردشگری بکار اندازند همچنین گردشگران نیز با احساس امنیت کامل مکانی را جهت گردشگری انتخاب می نمایند.

2- تحقیق حاضر نشان می دهد که پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند که افزایش امنیت داخلی و اجرای عدالت و انصاف و قانون گرایی باعث تقویت مشارکت مردم در این صنعت می شود .

3- همچنین در این تحقیق نشان داده شده است که بطور کلی رسانه ها در زمره عوامل تاثیر گزار بر مشارکت مردم در رشد صنعت گردشگری می باشد . تبلیغات مناسب در زمینه معرفی راههای سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی ، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی ، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی و همچنین حمایت دولت از مشارکت مردم در زمینه این صنعت و ا سوی دیگر معرفی جاذبه های هر استان در زمینه گردشگری از عوامل موثری میباشد که می تواند باعث تقویت مشارکت و سرمایه گذاری مردم در این صنعت می باشد . اطلاع رسانی در عمق مشارکت نهفته است .

راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان در word
فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول : کلیات

1-1- مقدمه4

2-1- بیان مسئله4

3-1- پیشینه تحقیق6

4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق7

5-1- اهداف تحقیق8

6-1- سوالات تحقیق8

1-6-1- سوال اصلی تحقیق:8

2-6-1- سئوالات فرعی تحقیق:8

7-1- فرضیات تحقیق8

1-7-1- فرضیه اصلی:8

2-7-1- فرضیه فرعی9

8-1- متغیرهای تحقیق9

1-8-1- متغیر های مستقل9

2-8-1- متغیر وابسته9

9-1-روش تحقیق9

10-1-قلمرو تحقیق :9

1-10-1- قلمرو موضوعی :9

2-10-1- قلمرو مکانی(جامعه آماری) :10

3-10-1- قلمرو زمانی :10

11-1- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه10

12-1- موانع و محدودیتهای تحقیق10

13-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات11

1-13-1- گردشگری(پارسائیان، علی ، اعرابی ، سید محمد، 1377)11

2-13-1- گردشگر11

3-13-1- مسافر : (داروند زاده 1381)11

4-13-1- جاذبه های تاریخی : (سایت chn، 1383)11

5-13-1- جاذبه های طبیعی : ( همان منبع)11

6-13-1- صنعت گردشگری :11

7-13-1- مشارکت: (گرافت و کلاری ، 1991)11

8-13-1- امنیت :11

9-13-1- اعتماد به نظام: (صفدری ، 1374 : 48)12

10-13-1- رسانه ها :12

11-13-1- پژوهش در صنعت گردشگری : (داروند زاده ، 1381)12

12-13-1- سازمان جهانی جهانگردی : (سایت chn،1383)12

فصل دوم : ادبیات پژوهش

1-2- مقدمه14

2-2- تعاریف و اصطلاحات گردشگری18

1-2-2- تعریف گردشگری18

2-2-2- تعریف گردشگر19

3-2-2- مسافر20

4-2-2- گردشگر20

5-2-2- بازدید کننده20

6-2-2- تور20

3-2-تاریخچه گردشگری20

4-2- گردشگری در جهان اسلام و قرآن کریم22

5-2- گردشگری در دنیای حاضر24

6-2- اَشکال گردشگری25

1-6-2- گردشگری با انگیزه ماجرا جویان25

2-6-2- گردشگری روستایی26

3-6-2-گردشگری بوم شناختی (اکوتوریسم)26

4-6-2-گردشگری حمل و نقل آبی27

5-6-2- گردشگری مسکونی27

6-6-2-گردشگری مذهبی27

7-6-2- گردشگری قومی28

8-6-2-گردشگری نوستالوژیک28

7-2- گردشگری با توجه به هدف28

1-7-2-گردشگری فراغتی و سرگرمی28

2-7-2- گردشگری فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی29

3-7-2-گردشگری ورزشی31

4-7-2- گردشگری تجارت و کسب و کار31

5-7-2- گردشگری سمینارها و کنفرانسها32

8-2- اهداف توسعه گردشگری33

9-2- مزایای عمده گردشگری33

10-2- برخی از نقاط ضعف گردشگری34

11-2- گردشگری در ایران34

1-11-2- جاذبه های گردشگری در ایران34

2-11-2-جاذبه های فرهنگی ایران37

3-11-2-جاذبه ها و مناظر طبیعی ایران37

4-11-2-موانع توسعه گردشگری در ایران38

4-11-2-1- برخی از مشکلات و موانع گردشگری در ایران38

5-11-2- گردشگری در خوزستان40

1-5-11-2-پیشینه تاریخی خوزستان40

2-5-11-2- موقعیت جغرافیایی- حدود و مساحت41

6-11-2- آثار باستانی و بناهای تاریخی و مذهبی خوزستان42

1-6-11-2-ویرانه های شهر قدیم اهواز42

2-6-11-2-گورستان زرتشتیان42

3-6-11-2-مقبره علی بن مهزیار اهوازی42

4-6-11-2-مقبره حضرت سید عباس42

5-6-11-2-شهر باستانی شوش42

6-6-11-2-چغازنبیل (معبد زیگورات)42

12-2- دستگاه های امنیتی در گردشگری44

1-12-2- امنیت44

2-12-2-امنیت قضایی44

3-12-2-امنیت دسته جمعی44

4-12-2-عوامل تهدید کننده امنیت45

1-4-12-2- تجاوز45

2-4-12-2-ستمگری و ستم پذیری45

3-4-12-2-تهدید و ارعاب46

3-4-12-2-رابطه بین جهانگردی و جرم46

13-2- مشارکت48

1-13-2-شرایط عمده اجرای مشارکت :49

2-13-2-کارکردهای مشارکت اجتماعی50

3-13-2-مشارکت مردم و رابطه آن با امنیت50

4-13-2-اعتماد به نظام جمهوری اسلامی51

14-2- جهانگردی و رسانه ها53

فصل سوم : روش پژوهش

1-3- مقدمه57

2-3- جامعه آماری و حجم نمونه57

1-2-3- جامعه آماری57

2-2-3- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه57

3-3- روش جمع آوری اطلاعات58

4-3- ابزار جمع آوری اطلاعات58

5-3- پایایی و روائی پرسشنامه59

1-5-3- پایایی (Reliablity )59

2-5-3- روائی ( validity )60

6-3- چارچوب نظری تحقیق60

فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن

1-4- مقدمه64

2-4- تجزیه و تحلیل داده های دریافتی64

1-2-4-آمار تو صیفی64

2-2-4-آمار استنباطی75

فصل پنجم : بحث و تفسیر

1-5- مقدمه81

2-5- نتیجه گیری پژوهش82

3-5- پیشنهادهای پژوهش83

4-5- پیشنهادات برای محققین آتی86

منابع88

Abstract90


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقیق اندازه گیری کار یا کارسنجی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق اندازه گیری کار یا کارسنجی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق اندازه گیری کار یا کارسنجی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق اندازه گیری کار یا کارسنجی در word :

در هر سازمان هزینه های پرسنلی یکی از بزرگترین ارقام هزینه را تشکیل می‌دهند . پس از یکی مهمترین موضوعات مدیریت استفاده صحیح از پرسنل سازمان ات . با بکاربردن تکنیک اندازه گیری کار می توان میزان کارآیی و راندمان پرسنلی را اندازه گرفت و در نتیجه رابطه‌ای منطقی بین هزینه های پرسنلی (حقوق ، مزایا و ...) و میزان بازده کار آنان برقرار کرد . تیلور معتقد است که حداکثر کارایی زمانی حاصل می شود که به کارگر انجام وظیفه ای مشخص در زمانی مشخص و با روشی مشخص واگذار شود . هدف این است که بر هر یک از کارکنان معلوم باشد که چه وظیفه‌ای بر عهده دارند و چگونه و در چه مدت زمانی باید آن را به انجام برساند این حدود یا «استانداردهای کاری» را می توان از طریق اندازه گیری کار بدست آورد . کارسنجی بیشتر از این نظر ضرورت دارد که معیاری برای کنترل به دست می دهد . به عقیده یکی از صاحب‌نظران ، مدیریت علمی چیزی جز اندازه گیری و کنترل نیست .
مدیریت علمی = کنترل + اندازه گیری کار

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

معماری ایران به قلم 33 فایلگرایرانی در word دارای 182 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد معماری ایران به قلم 33 فایلگرایرانی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی معماری ایران به قلم 33 فایلگرایرانی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن معماری ایران به قلم 33 فایلگرایرانی در word :

معماری ایران به قلم 33 فایلگرایرانی در word

بخشهایی از متن:

( نظری اجمالی به معماری ایران درعهد اسلام) « معماری ایران در طی تاریخ طولانی خود دارای ویژگی، اصالت، طرح و سادگی، توأم با آرایش بر مایه بوه است» با این برداشت آرتورپوپ- مستشرق و ایران شناس نامی آمریکا به فرهنگ معماری ایران ردی می آورد. او می گوید: (اصالت اشکال زندگی ایران بدین گونه نمایان می شود که در ابنیه مسکونی از خودنمای و برون آرایی به در بوده است) با این یقین معماری را به عنوان یکی از پربارترین شاخه های تنرمند فرهنگ و هنر ایرانی معرفی می کمند. هنر در ایران به قدمت تارخیا تس و معماری از کهن تریهنرهاست. رونق اعتلای معماری در ایران باستانی گواه آن است که این سرزمین از کانون های نخستین شهرسازی ونیز سد سازی و مهندسی بوده است. و این گواهی بناهایی که از میان ازمنه وا عصار با سیمای غبار آلود سر بیرون کشیده اند و سرهای باستانی و شهرها و دهکده های شاهی تأیید میکند. آثاری که جسته و گریخته ازخلال نوشته های باستان شناسان بدست میآید روشنگر آن است که هنر و صنعت 5000 سال قبل ازمیلاد در این مرز و بوم ریشه و نشان دارد.

معماری ایران شناسنامه معتبر مردم این سرزمین از دوترین ازمنه قدمی است طبیعت اقلیمی ایران در این زمینه تأثیر گذار فرهنگ هایی که با ؟؟ و مغلومین به این خطه را گشودند. در این معماری کهم بارزترین اشکال خود جلوه کردن است. آداب و رسوم، مراسم مذهبی، روحیات، اخلاقیات، اندیشه و عقیده نسلها در معاری ایران انعکاس واضحی دارد. نه تنها در بناهای عظیم، در ابنیه اثار کوچک هم می توانیم این انعکاس را دریابیم. آتشکده و دهکده های شاهی که درگذشته که در سراسر این خطه جابه جا روییده بود و اینک به جا مانده است باری از فرهنگ معمای ایران باستان را در خویش نهاده است آتشکده دهکده های شاهی را در ایران باستان بر روی تپه ها بنا می کرده اند. در دهکده های شاهی معابد ویژه پرستش مهر و ناهید ( فرشته آب) وجود داشت. نقاطی که هم اکنون به پل دختر یا قلعه دختر نسبت می دهند، همان پرستشگاهها باستانی ناهید یا فرشته آب است از معابد مهر (میترا) که قبل از زردتشت در ایران رواج داشته است. نمونه های چندی باقی است. معبد (مصیصر) در شمال غربی ایران که در کوه تراشیده شده است و همچنین صخره (پی فخیریکار) در جنوب دریاچه رضاییه ازجمله این نمونه ها هستند. مهر پرستان باستانی قبل از ورود به معبد در جایی دست خود رابه آب می زدند و آن را (مهرآب) می نامیدند. که شاید نعت محراب دوره اسلامی از آن سرچشمه گرفته باشد.

...

بنابراین به اعتقاد من عاملشهر سازی و معماری هیچ دورانی را بدون آگاهی کامل و همه جانبه بر چگونگی ویژه گیهای زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جهان بینی فرهنگی آن جامعه نمی توان مورد مطالعه و تجریه و تحلیل قار داد. همچنین باید گفت که عامل شهر سازی و معماری گذشته از عواملی که در پیش بآن اشاره شد به عوامل گوناگون دیگری نیز ارتباط دارد که از آنجمله می توان عامل موقع و محیط جغرافیائی، شرایط اقلیمی، آب و … را برشمرد.

- موقع خاص جغرافیائی و شرایط اقلیمی عواملی هستند که در فرم بخشیدن به شکل و فضای معماری دخالت بسیار داشته اند. در مورد مسئله آب مایل بودم تا این فرصت را در اختیار می داشتم که تنها درباره رابطه این پدیده با موضوع شهر سازی و معماری صحبت کن. زیرا که عامل آب در فرم دادن به یک شهر، در جهت دادن به خطوط یک شهر و در فرم دادن به یک فضای معماری و بالاخره طرحهای باغ سازی دخالت فراوان دارد. از اینرو سرزمین های خشک و کم آب ناگزیر از آنند تا با آگاهی کامل در زمینه موقع و میزان منابع آبهای موجود، در امر طرح ریزی نقشه شهر بمنظور بهره برداری موفق تر از منابع آب اقدام کنند. ایران را در میان سرزمین های کم آب جهان می توان از جمله نقاط معدودی دانست که معماران و شهرسازان آن با آگاهی وتسلط کامل توانسته اند بمنظور استفاده کامل از میزان منابع ناچیز آب، دقیق ترین نقشه های شهر سازی و شبکه های آبرسانی و مجموعه های معماری را طرح ریزی کنند. وجود عامل اختلاف سط زیاد میان واحدهای مسکونی و مجموعه های معماری شهرهای قدیمی ایران با کف خیابانهای موجود شاید در برخورد نخستین برای بسیاری غیر قابل توجیه بنماید؛ ولی در بررسی چگونگی ودلیل وجود چنین اختلاف سطحی بروشنی در می یابیم که نقش عامل آب تا چه حد در آن مؤثر بوده است. چنانکه وقتی شاهکار شکوهمندی چون بنای مسجد آقا را در کاشان درسطح مختلف مییابیم شاید در اولین برخورد کمی غیر متعارف بنظر آید ولی چون با کنجکاوی بآن بنگریم مشاهده خواهیم کرد که چگونه معمار هنرمند این اثر به منظور دسترسی به آب روان در سطحی بسیار پائین با مهارت و استادی خاص چنین طرحی را عرضه ساخته است. مسئله آب در ایران در امر باغ سازی و شبکه بندی های آن نقش اصلی را بر عهده داشته است. امروز مشاهده طرح برخی از پارکهای جدید بانقشه های فانتزی و غیر معقول روشنگر این امر است که طراحان این پارکها کوچکترین آگاهی بر ضوابط و منطق باغ سازان کهن ایران ندارند و دلیل طرحهای شطرنجی را در باغ سازی ایران نمی دانند. باین نکته توجه نکرده اید که چرا آبرا در جویهای تنک روان ساخته و سپس به پهنه های وسیع هدایت کرده اند و در عین حال کوشیده اند تا درختهای بلند در آنها سایه گستر باشند. تلاش معماران باغ ساز ایرانی در استفاده از مخزن های محدود اب برای ایجاد پهنه های وسیع در کار باغ سازی منجر به خلق آبنماهائی با ویژگیهای خاص گردیده که از نظر جنبه های فنی بمنظور جلوگیری از هدر دادن آب دارای ارزش خاص هستند.

- مصالح ساختمانی خود یکی از مهمترین عواملی است که در امر معماری دخالت دارد. معماری ایرانی در طول تاریخ هیچ گاه بوضع اسف بار و غیر منطقی سی چهل سال اخیر خود در زمینه استفاده غیر اصولی و ناموفق از مصالح ساختمانی دچار نبوده است. معمار ایرانی همیشه می کوشیده تا شاهکار خود را با کمک مصالح مناسبی که دسترسی بآن آسان و از نظر اقتصادی با صرفه باشد خلق سازد از اینرو جز در برخی موارد استثنائی از کاربرد مصالحی که جنبه فانتزی داشته و متناسب با شرایط اقلیمی و امکانات اقتصادی جامعه نبوده همیشه خود را بدور نگهداشته است.

- عامل مذهب در بیشتر دورانها و در بیشتر سرزمین ها از عوامل مهم و اساسی و تعیین کننده قطعی در زمینه شهر سازی و معماری بشمار می رفته است. قدرت این عامل در برخی دورانها ومکانها تا حدی بوده است که بسیاری از عوامل موثری را که در بال بر شمردیم نفی ساخته است در اینجا بعنوان مثال مصر کهن را مثال می آوریم که با توجه به شرایط اقلیمی سخت، وجود آفتاب سوزان و گرمای شدید، ایجاب می کرد تا خیابانها و شبکه های ارتباطی از عرض کتری بهره مند باشند تا بناهائی که در دو جانب انها بنا می گردید بتواند عبور کنندگان را در سایه های خود پناه دهد. ولی بعکس شاهد آن هستیم که عرض خیابانها در مصر دوران افاغنه به 60 متر می رسد و این چیزی نیست جز نشانه قدرت حاکم و مسلط مذهب در جامعه شهرنشین مصری. زیرا اکه اساس امر مشارکت دسته جمعی و انبوه مردم در مراسم مذهبی معبد بزرگ است. از اینرو می بایست شبکه های ارتباطی شهر خود را با این مراسم تطبیق دهند تا انبوه مردم در زمانی معین بتوانند خود را به معبد برسانند و در فاصله مدت کمی از معبد خارج شوند.

...

اصفهان در دوره جانشیان تیمور

تیمور فرزند امیر ترغای است ککه بتارخی شعبان 736 هجری یعنی حدود پنج ماه بعد از فوت سلاطن ابوسعید بهادرخان (716-736) در یکی از قراء شهر کش ( بین سمرقند و بلخ که آنرا شهر سبز نیر می گفتند) متولد شده و ایام خردسالی را در میان طایفه برلاس که خویشاوندان اجدادی او بودند بسر بدره است و پس از آشنائی با آداب شکار و سواری و تیراندازی در راه جاه طلبی و حمله به کشورهای دیگر گام برداشته است اوایل زندگی او درست معلوم نیست و تنها از حدود 761 هجری وقایع تاریخی زمان او ثبت و ضبط شده است.

چنانکه نوشته شد لقب گورکان بعمنی ( داماد) از زمانی بنام او اضافه شده که خواهر یکی از امرای بزرگ ماوراءالنهر بنام امیر حسین قزغنی را به زوجیت گرفته و یا چنانکه جمعی دیگر گفته اند چون تیمور دختر تغلق تیمور پادشاه کاشغر را بعقد خود درآورده گورکان لقب گرفته است.

تیمور از سال 773 تا 781 خطه خوارزم را ضمیمه متصرفان خود نمود و از 776 تا 779 در مغولستان و دشت قپچاق تاخت و تاز نمود و تمام ناحیه بین رود سیحون ودریاچه آرال و دریای خزر را بتصرف خود درآورد. و از 782 تا 785 هجری در خراسان تاخت وتاز نمود و آل کرت و سلسله سربداران را برانداخت و در سال 785 درهرات کشتاری هولناک نمود و از سرهای مقتولین کله مناره ها برپا کرد و تا سال 787مازندران و استرآباد را نیز ضمیمه متصرفات خود نمود.

یورش سه ساله امیر تیمور از سال788 آغاز می شد و در این یورش سپاهیان او خراسان و مازندارا نو آذربایجان را تسخیر کردند ودر آخرتابستان سال 788 ارمنستان وتفلیس و روان و شهرهای بایزید و ارزنه و ارزنجان نیز بتصرف وی درآمد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی ضرورت توجه به نقش و جایگاه شهرهای کوچک و میانی در برنامه ریزی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ضرورت توجه به نقش و جایگاه شهرهای کوچک و میانی در برنامه ریزی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ضرورت توجه به نقش و جایگاه شهرهای کوچک و میانی در برنامه ریزی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ضرورت توجه به نقش و جایگاه شهرهای کوچک و میانی در برنامه ریزی در word :

چکیده

امروزه شهرهای بزرگ و نواحی متروپلیتن در کشورهای در حال توسعه به شـدت در حـال رشـد هسـتند ایـن نـواحی تمـامی امکانات، خدمات و سرمایه های کشور را در خود بلعیده، با این وجود بـا انـواع مشـکلات و معضـلات شـهری از جملـه: کمبـود مسکن، بالا رفتن میزان بیکاری، مسأله حاشیه نشینی، مشکل حمل و نقل و نارسایی در عرضه سایر خدمات شهری، همچنـین تخریب محیط زیست دست و پنجه نرم می کنند. از طرف دیگر سایر نقاط در این کشورها اعـم از شـهرهای میـانی، شـهرهای کوچک و نقاط روستایی از توسعه عقب مانده اند و دچار رکـود و توقـف در سـیر پیشـرفت خـود شـده انـد. از آن جـا کـه کـه راهکارهای اقتصادی قادر به رفع این مشکلات نبوده، عده ای از محققان و تحلیل گران مسائل شهری توجه خـود را بـه توسـعه شهرهای کوچک به عنوان یک راه حل اساسی برای مقابله با عدم تعادل و توازن ناشی از رشد نخست شهرها معطوف کرده انـد تا بدین وسیله بتواند رشد و توسعه را به سایر منـاطق کشـور تزریـق نماینـد امـروزه شـهرهای بـزرگ و نـواحی متـروپلیتن در کشورهای در حال توسعه به شدت در حال رشد هستند این نواحی تمامی امکانات، خدمات و سـرمایه هـای کشـور را در خـود بلعیده، با این وجود با انواع مشکلات و معضلات شهری از جمله: کمبود مسکن، بالا رفتن میزان بیکاری، مسأله حاشیه نشـینی، مشکل حمل و نقل و نارسایی در عرضه سایر خدمات شهری، همچنین تخریب محیط زیست دست و پنجـه نـرم مـی کننـد. از طرف دیگر سایر نقاط در این کشورها اعم از شهرهای میانی، شهرهای کوچک و نقاط روستایی از توسعه عقب مانده اند و دچـار رکود و توقف در سیر پیشرفت خود شده اند. از آن جا که که راهکارهای اقتصادی قادر به رفع این مشـکلات نبـوده، عـده ای از محققان و تحلیل گران مسائل شهری توجه خود را به توسعه شهرهای کوچک به عنوان یک راه حل اساسی برای مقابله با عـدم تعادل و توازن ناشی از رشد نخست شهرها معطوف کرده اند تا بدین وسیله بتواند رشد و توسعه را به سایر مناطق کشور تزریـق نمایند از آن جا که در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران، توزیع فضایی جمعیت و توزیع فضایی کـانون هـای شـهری در یک چارچوب منظم و هماهنگ بخشی منطقه ای صورت نگرفته، رشد شتابان جمعیت شهر نشـین مسـائل و مشـکلات ی را ایجاد نموده است . و با توجه به اینکه الگوی توزیع جمعیت رابطه تنگاتنگی با عملکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتمـاعی دارد طبیعی است که به دنبال تمرکز فعالیت ها و سرمایه ها در چند شه ر بزرگ، حرکت جمعیت نیز به طرف این نقاط خواهد بود و این مسأله باعث پیدایش خلاء جمعیتی و کارکردی در سطوح میانی و کوچک کانون های شهر ی خواهد شد و نظام سلسـله مراتب کشور را با مشکلاتی روبرو خواهد ساخت . بنابراین به منظور برقراری تعادل و تـوازن در ایـن الگـوی توزیـع جمعیـت، تاکنون استراتژی های مختلفی به کار گرفته شده که یکی ازاین سیاستها، توسعه شهرهای کوچک می باشد.

کلمات کلیدی: شهر های کوچک ،شهرمیانی، شبکهی شهری، حوزهی نفوذ، تعادل ناحیه¬ای

1

-1 مقدمه

در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران ) رشد بی رویه کلان شهرها و اختصاص دادن تمامی امکانات منطقه به این نقاط، توزیع نامتوازن و نامتعادل جمعیت را به دنبال داشته است . که این مسأله خود منشأ بسیاری از مشکلات بـوده و ناهمـاهنگی های بسیار زیادی را به وجود آورده است . بر این اساس در این کشورها، استراتژی های متعددی جهت رفع عدم تعادل و ساماندهی الگوی نا مناسب توزیع فضایی جمعیت به کار گرفته شـد . کـه در

بین آن ها، سیاست توسعه شهرهای کوچک به خاطر نقش مهمی که این شهرها در تعـادل بخشـی بـه سـطوح پـایین شـبکه شهری دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است .در این کشورها این بحث مطرح می باشـدکه رشـد شـهرهای بـزرگ و توزیـع نامتعادل جمعیت را نمی توان موضوعی پنداشت که طی زمان و به خودی خود برطرف گردد . بلکه توزیع فضایی م ی بایست به وسیله ی سیاست های عمدی و اندیشیده ای که برای توسعه ی آتی متناسب باشد، تغییر یابد . بر این اساس جهت تحقق اهداف سیاست تعادل در توزیع فضایی جمعیت و توسعه ی مناطق، لازم است زمینه ی رشـد کـانون هـای زیسـتی بـه ویـژه سکونتگاههای کوچک به وجود آید

-2 بیان مسئله

در سالهای اخیر با رشد سریع شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه، ظهور مسائل مربوط به کمبود واحدهای مسـکونی و بالا بودن میزان بیکاری، عده ای از محققان پیشنهاد کرده اند برنامه ریزیهای توسعه بر اساس تأکید بر پویایی شهرهای کوچـک و میانی تهیه شود. زیرا به دلیل وجود امکانات شغلی، تعلیم و تربیت و دیگر نیازهای اساسی، شهرهای بزرگ، مقصد نهایی بیشـتر مهاجران روستایی و مهاجران شهرهای کوچک است. طرفداران نظریه نقش شهرهای کوچک در امر توسعه، معتقدند در صـورت تــــأمین ایــــن قبیــــل نیازهــــا، در شــــهرهای کوچــــک مقصــــد نهــــایی مهــــاجران روســــتایی خواهــــد بــــود .

جذب مهاجران در شهرهای کوچک و میانی ، کاهش در افزایش جمعیت شهرهای بزرگ به وجود میآورد و مسائل این قبیل شهرها را تعدیل میکند. از طرفی تأمین امکانات لازم در شهرهای کوچک، سیستم سـکونتگاهی کشـورهای در حـال توسـعه را متعادل و متوازن می سازد و این سیستم در توسعه اجتماعی- اقتصادی ملی، نقش اساسی دارد. در نتیجه روابط شـهر و روسـتا در مسیر توسعه همه سکونتگاهی گسترش مییابد و با این دگرگونی، پایگاه بخش کشاورزی در ناحیه نیز تقویت میشود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله فطرت در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فطرت در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله فطرت در word

1 مقدمه    
2 تعریف فطرت              
3 ویژگیهای فطرت از نظر استاد مطهری               
4 شناخت های فطری           
5 انواع شناخت های فطری            
6 طرق شناخت فطری           
7 فطرت در نظر برخی از حکما و فلاسفه اسلامی             
8 نظر استاد مرتضی مطهری            
9 فطرت در نظر علامه طباطبائی   ;
10 نظر استاد جوادی آملی            
11 فطرت و خداشناسی        
12 فطرت و خداجویی         ;
13 فطرت و خداشناسی        
14 برهان فطرت                  
15 فطرت و خداگرایی         ;
16منابع و مآخذ                  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فطرت در word

1     جوادی آملی، عبدالله، تبیین براهین اثبات وجود خدا، نشر اسرا، قم، چاپ اول، بی تا
2    ربانی گلپایگانی، علی، فطرت دومین، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، چاپ اول،
3  ری شهری، محمد مهدی، مبانی شناخت، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم،
4   شفیعی، سید محمد، پژوهشی پیرامو فطرت مذهبی در انسان، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه اسلامیه، قم،
5   محمودی گلپایگانی، سید محمد، خداشناسی، انتشارات آزادی، قم،
6   مطهری، مرتضی، فطرت، انتشارات صدرا، تهران،

مقدمه

 (( مَتی غِبتَ حَتی تَحتاجَ اِلی دَلیلٍ یَدُلٌ عَلَیکَ اَو مَتی بَعُدتَ حَتی یکونُ الآثارُ هِیَ الَّتی تُوصِلُ اِلَیک . عَمِیت عَینُ لا تَراکُ  ))

کی، ناپیدا و نهان بود وای تا دیدار تو به دلیل نیازمند باشد ؟ و یا آنکه کی، جدا و دور بوده ای تا تشرف و دستیابی به حضرت تو، از طریق توجه به آثار وجودی تو صورت گیرد؟

کور باد کسی که (دیده ای که) تو را نبیند. ( دعای معروف عرفه ی سید الشهداء (ع) )

این تحقیق درباره فطرت که در فرهنگ و معارف اسلامی جایگاه ویژه ای دارد، می باشد. اول به تعریف فطرت و بعداً شناختهای فطری و طرق شناخت فطری اشاره شده است. و همچنین نظر عمده ای از حکما و فلاسفه ی معاصر دوباره بیان شده و در آخر هم به نقش فطرت در خداشناسی و خداباوری پرداخته شده است

هدف از تحقیق، علاوه بر کار کلاسی، علاقه شخصی ام به مطالعه ی مباحثی پیرامون فطرت انسان است و بیشتر از منابع کتابخانه ای که در پایان آمده است استفاده کرده ایم

و در پایان از استاد گرامی که دانشجویان را به تحقیق و مطالعه ی بیشتر تشویق می کنند کمال تشکر را دارم

تعریف فطرت

 واژه فطرت از کلمه ((فطر)) اشتقاق یافته است. که راغب اصفهانی فطر را به شکافتن چیزی از جهت طول تفسیر کرده است. طبرسی نیز در معنای فطرت گفته است : ((فطر عبارت است از فرو ریختن از امر خداوند، همان گونه که برگ از درخت فـرو می ریزد. عبارت((فطر الله الخـلقَ )) نیز کنایه از این است که خلق، از جانب خداوند پدید آمده است.))

زمانی که واژه ((فطر)) به خداوند اسناد می شود بدون شک به معنای آفریدن و ایجاد است. ولی لغت شناسان، خصوصیت ابداع و بی سابقه بودن را نیز در آن محفوظ داشته اند، بنابراین فطرت معادل خلقت نیست، بلکه معادل ایجاد و ابداع است

ابن اثیر نیز گفته است : ((فَطر : یعنی ابتداء و اختراع)). حال باید دید مقصود از ابتدایی و ابداعی (بی سابقه) بودن چیست ؟

علامه طباطبائی، مقصود از آن را ایجاد از عدم و بدون ماده ی پیشین دانسته که با خلقت متفاوت می باشد. ولی استاد مطهری این ابداع را مربوط به عدل و الگوی آفرینش دانسته که از ویژگیهای الهی است؛ زیرا در کارهای انسان، حتی کارهایی نیز که آنها را اختراعی و ابتکاری می داند، عناصری از تقلید وجود دارد، چرا که قبل از او طبیعت وجود داشته و مدلها و الگوهایی را به او آموخته است. این دو نظریه با هم تفاوتی ندارند، هر چند در برخی فقط معنای دوم موجود است اما در برخی از افعال الهی هر دو معنای ابداع تحقق دارد

در تعریف حقیقی فطرت می توان چنین گفت : فطرت عبارت است از نوعی هدایت تکوینی انسان در دو قلمرو شناخت و احساس. ((فطرت مربوط به اداراک و شناخت ، اصول تفکر بشر به شمار می روند و راههای مربوط به تمایل و احساس، پایه های تعالی اخلاقی انسان قلمداد می گردند

 این هدایت های فطری در قلمرو شناخت و احساس، از این جهت که تکوینی بود و اکتسابی و آموزشی نیستند، با هدایت های حسی و طبیعی که در موجودات بی جان و با هدایت های غریزی، که در جانداران و به ویژه انواع حیوانی وجود دارد، یکسانند. (1)

ماهیت فطرت

انسان دارای فطرت است که این یکی از خصیصه های ذاتی بشر است و در اینجا، باید به این دو نکته اشاره کرد

الف : فطرت در ماهیت و حقیقت خود، بر دو گونه است (( فطرت عقل)) و ((فطرت دل))

فطرت عقل، همان ادراکات بدیهی و طبیعی عقل را گویند که عقل، با توجه به ساختمان اصلی خویش بگونه ای ذاتی دارای یک سلسله ادراکات طبیعی و غیر اکتسابی ( اعم از تصوری و تصدیقی) است و فطرت دل عبارت است از علم حضوری انسان نسبت به برخی از حقایق که انسان با توجه به ساختار روحی خود آنها را واجد می داند

ب : اینکه فطرت از مقوله ی علم است یا کشش ؟

بزرگان از فطرت با تعابیر مختلفی چون : آگاهی، دریافت، علم، ادراک، گرایش، جذبه، کشش، دانش فطری، معرفت فطری، تمایل فطری و عشق یاد کرده اند

 و با دقت در اصل فطرت و کلمات بزرگان می توان فهمید که فطرت در این باره نیز، بر دو گونه است، فطرت آگاهی و فطرت عشق و پرستش که اولی (آگاهی فطری) از مقوله ی دانش و دومی (تمایل فطری) از مقوله ی جذبه و گرایش است به این معنی که انسان به گونه ای فطری و حضوری، هم خداشناس و خدا آشناست و هم دارای عشق و تمایل به او است و علامه جوادی عاملی در این باره می گویند : ((انسان، تا نداند، نمی خواهد و تا نشناسد، عشق نمی ورزد و تا نیابد نمی پرستد.)) یعنی در سرشت انسان هم آگاهی فطری و هم عشق برای شناخت کمال مطلق وجود دارد.(1)

ویژگی های فطرت از نظر استاد مطهری

 صفات و ویژگی های اشیاء دو گونه اند : تحلیلی و ترکیبی. ویژگیهای تحلیلی از نهاد موضوع به دست می آید و به ؟؟ چیزی به موضوع نیاز نیست و ویژگیهای ترکیبی آن است که مطالعه ذات موضوع برای انتزاع آن کافی نیست، بلکه چیزی باید از بیرون به آن ضمیمه شود. تفاوت این دو نوع صفت یا محمول در مقام اثبات است. دسته نخست به دلیل (واسط در اثبات) نیاز ندارد، زیرا جزء اثبات موضوعند ولی دسته دوم به دلیل (واسطه در اثبات) نیازمندند، زیرا جدایی آنها از موضوع ممکن است بنابراین فطرت که امری سرشتی و ذاتی است، ویژگیهایی دارد که همه آنها از تحلیل خود فطرت به دست می آیند و اثبات آن برای فطرت به دلیل (واسطه در اثبات) نیاز ندارد. حال به چهار ویژگی فطرت که استاد به آن اشاره کرده اند را بیان می کنم

1-   فطرت از غریزه آگاهانه تر است. غریزه به حکم اینکه یک میل است، با آگاهی همراه است، یعنی حیوان به میل خود نوعی آگاهی دارد، ولی دیگر به آگاهی خود علم ندارد، ولی انسان آنچه را می داند، می تواند بداند که می داند

2-  فطریات ماوراء حیوانی اند و ملاکهای انسانیت به شمار می روند

3-   فطریات انتخابگرانه اند و با خود محوری قابل توجیه نیستند

4-   فطریات، از نوعی قداست برخوردارند و ملاک تعالی انسان می باشند

آیت الله جوادی عاملی نیز درباره ویژگیهای فطرت این چنین گفته اند : ((فطرت که همان بینش شهودی انسان نسبت به هستی محض فطرت و مطلق خواهی و نیز گرایش آگاهانه و کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به حضرت اوست، نحوه خاصی از آفرینش است که حقیقت آدمی به آن نحو سرشته شده و جان انسانی به آن شیوه خلق شده، که فصل اخیر انسان را همان هستی ویژه مطلق خواهی تشکیل می دهد. فطرت انسان، مطلق بینی و مطلق خواهی است.)) (1)

شناخت های فطری


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

طراحی سیستم مکنده غلات در word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی سیستم مکنده غلات در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

نمادها:
افت فشار
توان (hp) p
چگالی
دبی جرمی مواد
دبی جرمی هوا
دبی حجمی
دما (R) T
سرعت هوا C
طول لوله (in) A
قطر لوله (in) D
فشار P
مساحت سطح مقطع (in2) A
فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه وتاریخچه
1-1- مقدمه و تاریخچه : [1] 1
فصل دوم
سیستم های جابجایی پنوماتیکی
2-1- مقدمه: [1] 2
2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1] 2
2-3- صنایع و مواد: [1] 3
2-4- طریقه انتقال: [1] 3
2 2-4-1- فاز رقیق: 4
2-4-2- فاز غلیظ 4
2-4-3- حرکت با سرعت هوا 4
2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی 4
فصل سوم
انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی
3-1- مقدمه: [1] 5
3-2- سیستم های بسته: [1] 6
3-3- سیستم های باز: [1] 7
3-3-1- سیستم های فشار مثبت 7
3-3-2- سیستم های فشار منفی 8
فصل چهارم
انتقال دسته ای
4-1- مقدمه: [1] 10
4-2- سیستم های نیمه پیوسته: [1] 10
4-3- سیستم های ضربانی: [1] 11
فصل پنجم
اهمیت ویژگی های مواد
5-1- مقدمه: [1] 13
5-2- چسبندگی: [1] 13
5-3- قابلیت احتراق: [1] 13
5-4- رطوبت: [1] 13
5-5- سایش و فرسایش: [1] 14
5-6- شکنندگی: [1] 14
5-7- نقطه ذوب پایین: [1] 15
5-8- پرتوزایی: [1] 15
فصل ششم
اجزاء سیستم
6-1- مقدمه: [1] 16
6-2- تامین کردن هوا: [1] 16
6-2-1- انواع سیستم های حرکت دهند ی هوا 16
6-2-1-1- فن ها 18
6-2-1-2- دمنده های احیا کننده 18
6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا 18
6-2-2-1- دمنده، کمپرسورها 19
6-2-2-1-1- فشار برای کمپرسور 19
6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان 19
6-2-2-2- مکنده و پمپ های وکیون 20
6-2-2-2-1- وکیوم (فشار منفی) 20
6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی 21
6-2-3- قدرت مورد نیاز 21
6-3- خطوط لوله: [1] 23
6-3-1- ضخامت دیواره 23
6-3-2- جنس لوله ها 24
6-3-2-1- بهداشت 24
6-3-2-2- لوله های پلاستیکی 25
6-3-2-3- سایش سطوح 25
6-3-3- سطح تمام شده 25
6-3-4- خمها 26
فصل هفتم
جریان گاز- جامد
7-1- مقدمه: [1] 28
7-2- قطر داخلی لوله: [1] 28
7-3- فاصله انتقال: [1] 28
7-4- فشار قابل دسترسی: [1] 29
7-5- سرعت هوای منتقل شده: [1] 29
7-6- خصوصیات مواد: [1] 30
فصل هشتم
مشخصات انتقال مواد
8-1- مقدمه: [1] 31
8-2- سرعت انتقال: [1] 31
8-3- نرخ بارگیری یکنواخت :[1] 32
8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: [1] 33
فصل نهم
شرایط لازم برای هوا
9-1- مقدمه: [1] 36
9-2- فشار موجود: [1] 36
9-3- دبی حجمی: [1] 38
9-4- تاثیر سرعت: [1] 38
9-5- اثرات تراکم پذیری: [1] 39
9-5-1- سرعت انتقال هوا 40
9-5-2- تاثیرات مواد 40
9-6- دبی حجمی: [1] 41
9-6-1- ادامه فرمولها 41
9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله 42
9-6-3- قانون گاز ایده آل 43
9-6-4- تاثیرات فشار 45
9-6-5- تاثیرات سیستم 46
9-7- تعیین سرعت: [1] 48
9-7-1- روابط عملکرد 48
9-8- تاثیرات ارتفاع: [1] 48
9-8-1- فشار اتمسفری 49
فصل دهم
افت فشار
10-1- مقدمه: [1] 50
10-2- افت فشار لوله: [1] 50
10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها 51
10-2-1-1- سرعت هوا 51
10-2-1-2- چگالی هوا 51
10-2-1-3- ویسکوزیته هوا 52
10-2-1-4- ضریب اصطکاک 52
10-2-2- روابط افت فشار 52
10-2-2-1- خطوط لوله صاف 52
10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله 54
10-2-2-3- خمها 54
10-2-3- تاثیرات دبی هوا 56
10-2-4- تاثیرات طول لوله 56
10-2-5- ترکیب های دیگر خط لوله 57
10-2-6- افت فشار کلی 58
10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1] 59
فصل یازدهم
طراحی سیستم
11-1- مقدمه: [نگارندگان] 60
11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان] 61
11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان] 63
11-4- انتخاب مکنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان] 63
11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان] 65
11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان] 67
11-6-1- افت طولی 67
11-6-2- افت موضعی 68
11-6-3- طول معادل 69
فصل دوازدهم
نتیجه گیری، پیشنهادات
12-1- مقدمه: [نگارندگان] 71
12-2- نتایج: [نگارندگان] 71
12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان] 71
12-4- پیشنهادات: [نگارندگان] 72
پیوست
1- کاتالوگ کمپرسور از شرکت Sullivan Palatek 73
منابع 74
فهرست شکلها
فصل سوم
3-1- انواع سیستم های اتصال پنوماتیکی: [1] 5
3-2- یک چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیکی: [1] 6
3-3- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [1] 7
3-4- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [1] 8
3-5- سیستم انتقال فشار منفی (وکیوم)از انبار: [1] 9
فصل چهارم
4-1- نوع سیستم جابه جایی با تانکر دمنده: [1] 11
4-2- سیستم ضربانی: [1] 11
4-3- طرحی از یک نوع سیستم توپی تنها: [1] 12
فصل ششم
6-1- رده بندی حرکت دهنده های هوا: [1] 17
6-2- بازه تقریبی از عملکرد حرکت دهنده ی هو: [1] 17
6-3- ورودی و خروجی برای کمپرسور: [1] 19
6-4- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیکی: [1] 26
فصل هشتم
8-1- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [1] 34
8-2- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [1] 34
فصل نهم
9-1- پارامترهای متناسب با نرخ تراکم و نرخ دبی جریان: [1] 38
فصل دهم
10-1- ضریب هد برای چند شکل مختلف: [1] 58

نمودارها
فصل ششم
6-1- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان کمپرسور: [1] 20
6-2- توان تفریبی مورد نیاز برای کمپرسور در سیستم های فشار
پایین: [1] 22
6-3- مشخصات یک کمپرسور حلزونی: [1] 22
فصل نهم
9-1- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [1] 42
9-2- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار
پایین: [1] 45
9-3- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [1] 45
9-4- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [1] 46
9-5- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریک محلی: [1] 48
فصل دهم
10-1- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [1] 54
10-2- ضریب برای خمهای :[1] 55
10-3- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [1] 55
10-4- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [1] 56
10-5- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [1] 57
10-6- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [1] 58

فهرست جداول
6-1- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی 4 in : [1] 25چکیده:
این پروژه طراحی سیستم مکنده غلات می باشد که در آن سیستم فشار منفی و طول لوله و ارتفاع آن فرض شده است.
دراین پروژه با تکیه بر اصول علمی و بیان تئوریهای مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نیاز برای کمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت.
در آخر با محسبات انجام گرفته یک کمپرسور300 hp ازشرکت Sulivan Palatek که کاتالوگ آن در پیوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله 805 in و جنس آن نیز فولاد تجارتی انتخاب شد.

فصل اول:
مقدمه و تاریخچه:
1-1- مقدمه وتاریخچه: [1]
این پروژه طراحی سیستم مکنده غلات می باشد که این سیستم غلات را از یک مخزن کشتی یا سیلو جدا کرده و به فاصله ای دیگر انتقال می دهد. در واقع سیستم مکنده در صنایع زیادی کاربرد دارد که کشاورزی یکی از آن موارد می باشد. در واقع با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی سیستم های مکنده نیز روز به روز پیشرفت می کنند.
این سیستم همزمان با اختراع اولین توربوجت در سال 1930 ابداع شد. در واقع این توربوجت شامل کمپرسور گریز از مرکز قطبی بود که از یک کمپرسور محوری دو مرحله ای تغذیه می شد. که اوایل با مشکلاتی همراه بود که یکی از این مشکلات این بود که موتور وقتی خاموش می شد که بنزین تا آخر می¬سوخت. بعد از آن سیستم های مکنده بوجود آمد که در آن کمپرسور عضو اصلی سیستم به شمار می آید. در حال حاضر مکنده ها با انواع قدرت و فشار موجود می باشد.
در این پروژه سعی بر آن است که ابتدا به بیان تئوریهای یک سیستم مکنده غلات می پردازیم.
ما در این پروژه با تکیه بر اصول علمی برای یک سیستم مکنده مقدار فشار مکنده و توان کمپرسور و قطر لوله را تعیین خواهیم کرد و در آخر نیز با ارائه نتایج پیشنهادهای خود را برای بهتر شدن بازده سیستم ارائه خواهیم کرد.


فصل دوم
سیستم های جا به جایی پنوماتیکی
2-1- مقدمه: [1]
سیستم های جابجایی پنوماتیکی بطور اساسی ساده و بصورت مشخص مناسب برای انتقال مواد دانه دانه و پودر شده و … در کارخانجات مختلف می باشند.
تجهیزات سیستم عبارتند از یک منبع برای متراکم کردن گاز (معمولاً هوا)، یک دستگاه تغذیه، خطوط لوله انتقال و یک گیرنده برای جدا کردن مواد منتقل شده از گاز.
برای انتقال مواد می توان از فشار بالا یا پایین استفاده کرد. برای مواد نم دار از هوای خشک و برای موادی که قابلیت اشتعال دارند از گازهای خنثی مانند نیتروژن می توان استفاده کرد. یک امتیاز بسیار خاص برای این سیستم این است که اگر لازم باشد مواد منتقل شده را تا فشارهای بالا می توان در ظروف گیرنده نگهداری کرد.
2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1]
با یک انتخاب مناسب و ترکیب درست تجهیزات می توان مواد را از یک مخزن یا سیلو به مکانی دیگر با فاصل? دلخواه انتقال داد. انعطاف پذیری این سیستم ها هم در طرح بندی هم در عملکرد ما را قادر می سازد تا از نقاط متعدد تغذیه مواد را در لول? مشترک انجام داده و آنها را در مخازن گیرنده تخلیه کنیم. خطوط لوله در این سیستم ها می توانند بطور عمودی یا افقی و یا ترکیبی از جهات مختلف قرار گیرند که با توجه به لول? اصلی این جهات تطبیق داده می شود. نرخ جریان مواد به طور پیوسته هم در خروجی و هم ورودی کنترل می شود که بیشتر این سیستم ها عمل کنترل را بصورت کاملاً اتوماتیک انجام می دهند. سیستم های جابجایی پنوماتیکی بطور منحصر بفردی تطبیق پذیر هستند این سیستم ها گستر? عظیمی از مواد را می توانند جابجا کنند این بدین معنی است که موادی که بالفعل خطرناک هستند نیز می توانند با این سیستم ها به طور کاملاً ایمنی جابجا شوند.

منابع:
1- لاتین
Hand book of pneumatic conveying Engineering, David miles; [1]
Mark G.jones & Kijay K. Agarwan , new york (Basel),
Micel Dekel ,Inc
2- کاتالوگ
کاتالوگ کمپرسور از شرکت Sullivan Palatek، کشور امریکا (شهر میشیگان)، 2006


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

آشنایی با استانداردهای ISO در word دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با استانداردهای ISO در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه
1- اطلاعاتی درباره سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)
1-1- فراتر از ISO 9000 و ISO 14000
1-2- نام ISO
1-3- غیر دولتی
1-4- اختیاری
1-5- اتفاق نظر
1-6- وظیفه ISO
1-7- رعایت استانداردها
1-8- گواهینامه ISO 9000 و ISO 14000
1-9- برچسب محصول نیست
1-10- علامت ISO
2- سازمان ISO و استانداردهای مدیریت کیفیت
2-1- تاریخچه استانداردهای مدیریت کیفیت
2-2- ISO 9000 – 1994
2-3- ISO 9000 – 2000
2-4- ISO 14000
2-5- QS 9000/ISO TS 16949
3- مبانی مدیریت کیفیت
3-1- تغییر در مفهوم کیفیت
3-2- مفهوم کیفیت
3-3- کیفیت از دیدگاه ISO 9000
3-4- واژه‌های عمومی
3-5- مفاهیم مربوط به کیفیت
3-6- اصطلاحات مربوط به ابزارها و فنون
4- نیازمندی‌های نظام مدیریت کیفیت
4-1- نیازمندی‌های 1994 – ISO 9000
4-2- نیازمندی‌های ISO 9000 – 2000
4-3- نیازمندی های QS 9000/ISO TS TS 16949
5- اجرای استانداردهای مدیریت کیفیت در سازمان
5-1- تصمیم و مأموریت
5-2- خط مشی کیفیت
5-3- انتخاب محدوده
5-4- طرح‌ریزی پروژه
5-5- تجزیه و تحلیل شرکت و فرایندهای آن
5-6- ارزیابی مقدماتی
5-7- طراحی نظام مدیریت کیفیت و ساختار مستندات
5-8- انتخاب و‌ آموزش ممیزین داخلی
5-9- مستندسازی نظام مدیریت کیفیت
5-10- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز
5-11- استقرار نظام مدیریت کیفیت
5-12- ممیزی خارجی (ممیزی گواهینامه)
5-13- بازاریابی
فهرست منابع و مآخذ


مقدمه

در جهان امروز هر لحظه با تحولات و تغییرات شگرف و برق آسایی مواجهیم. حرکت کیفیت گرایی در جهان تجارت، حرکتی تکاملی، مثبت و در عین حال توفنده و پر تلاش است که در دهه اخیر آغاز شده و به سرعت سراسر گیتی را فرا گرفته است.
استانداردهای ایزو 9000 در حقیقت یک الگوی عملی و موفق برای پاسخگویی به این حرکت توفنده است. الگویی که عنوان زیان مشترک جهانی را به خود اختصاص داده و هم اکنون بیش از 450000 واحد تولیدی و خدماتی در سراسر دنیا موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9000 شده‌اند.
اگر چه برخی از مدیران و کارشناسان در اولین برخوردها، با تردید به آن می‌نگریستند، اما به مرور و با ایجاد فرهنگ و بینش لازم و اثبات عملی بودن آن در تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی که علاقمند به ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات خود هستند، به تدریج شک‌ها تبدیل به یقین شد و مدیران به صورت روز افزون به استفاده از این استانداردها علاقه و تمایل نشان دادند. (کاوش، 1380، الف) خوشبختانه شناخت اهمیت و آغاز فعالیت در زمینه استانداردهای ایزو 9000 در صنایع تولیدی و خدماتی کشور دائماً در حال گسترش است. دریافت اخباری همچون افزایش تعداد سازمان‌هایی که موفق به دریافت گواهینامه انطباق شده‌اند یا شروع فعالیت در کارخانجاتی که حتی در نقاط محروم قرار داشته و با همت دولت و تلاش مدیران، کارشناسان و کارگران ایثارگر تأسیس و به فعالیت اشتغال دارند یا ‎آغاز فعالیت در سازمان های خدماتی، فنی و مهندسی و حتی آموزشی و همچنین استمرار فعالیت در بسیاری از سازمان‌ها و نزدیک شدن یا آماده بودن تعدادی از سازمان‌ها برای انجام ممیزی نهایی، همگی و همگی نویدی است امید بخش در ایجاد یا گسترش فرهنگ ارزش نهادن بر کیفیت در صنایع کشور؛ فرهنگی که عامل بقاء، عامل موفقیت و عامل استمرار موفقیت برای هر سازمان تولیدی یا خدماتی چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. (پورشمس، 1382، ص 1)
آخرین اطلاعات غیر رسمی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به عنوان نهاد ملی و مسئول و پشتیبان اجرای سیاستهای ارتقاء کیفیت کشور حاکی است که تاکنون بیش از 400 واحد تولیدی در کشور ما موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9000 شده‌اند. امروزه دیگر کمتر مدیر یا کارشناسی را می‌توان یافت که به نقش و اهمیت کیفیت به عنوان مهمترین عامل توفیق در بازار رقابت و استانداردهای ایزو 9000 به عنوان مؤثرترین و موفقترین سازو کار دست یابی به کیفیت، اعتقاد وا اذعان نداشته باشد: مدلی که تاکنون بیش از 150 کشور جهان – از جمله کشور عزیز ما – آن را به صورت کامل پذیرفته اند. بدین لحاظ امید و انتظار می رود این روند در سال های آینده نیز رشد شتابنده‌ای داشته باشد. (کاوش، 1380، الف) شاید در حال حاضر ضرورت داشته باشد (مشابه برخی از کشورهای در حال توسعه) تا در جهت شتاب بخشیدن به فعالیت‌های مؤثر، جلوگیری از دوباره کاری‌ها و یا اشتباهات و بالاخره به ثمر رسیدن سریع‌تر فعالیت ‌های آغاز شده، یک یا چند سازمان دولتی مرتبط با صنایع، پیشقدم گردیده و با همکاری متخصصان، مشاوران و بخصوص مدیران و کارشناسان صنایع دارای گواهینامه، انجمن یا جامعه‌ای را به وجود آورند تا در آن، همگی اعضاء صادقانه و مسئولانه و بر طبق یک برنامه زمانی منظم، آموخته‌ها و تجارت خود را در اختیار یکدیگر و سایر مدیران و کارشناسان مشتاق صنایع و بخصوص صنایعی که می‌خواهند با اتکاء بر نیرو و دانش کارکنان خود و به صورت مستقل فعالیت نمایند، قرار دهند. حفظ و محرمانه تلقی کردن تمامی اطلاعات، آموخته‌ها و تجارب فقط و فقط برای خود، نوعی خودخواهی و بی مسئولیتی است. اگر میهن خود را خانه اصلی خود بدانیم و در برابر آن مسئول باشیم، اگر موفقیت خود را وابسته به امید، نشاط، رضایت و موفقیت هم میهنان خود بدانیم، آن وقت است که ضرورت مسئولیت پذیر بودن برای انتقال اطلاعات، آموخته‌ها و تجارب به مشتاقان تلاشگر و صادق که همواره نیز حق‌شناس باقی خواهند ماند، بیشتر مشخص می‌گردد. دین مبین اسلام با زیبایی تمام، زکوه علم را در نشر علم می‌داند. (پورشمس، 1382 ، ص1)منابع و مأخذ

امیران، حیدر (1375)، مجموعه ISIRI & ISO9000 ، جلد سوم: مستندسازی روشهای اجرایی، چاپ مؤسسه الهادی، شهریور ماه، چاپ اول.
پورشمس، مهرداد (1382)،‌ نکاتی کلیدی در استانداردهای ایران- ایزو 9001، چاپ بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران، چاپ اول.
رضائی، کامران (1382)، دوره جامع آموزشی- کاربردی تربیت سرممیزان حرفه‌ای ISO 9000: 2000 ، چاپ معاونت تضمین مرغوبیت سازمان صنایع هوا فضا، چاپ اول.
شرکت کاوش (1380)، مبانی مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای
ISO 9000 / QS 9000، چاپ کاوش،‌ شهریور ماه، چاپ اول.
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل (1382)، خط مشی ایزو برای 2004-2002‌، چاپ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی مصرف مواد مخدر در ایران در word دارای 147 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مصرف مواد مخدر در ایران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

اعتیاد 9
وابستگی به مواد 10
معتاد 11
مواد مخدر 11
انواع مواد اعتیاد آور و خواص آنها 12
1- الکل 14
2- باربیتوراتها و خواب آورها 15
3- مواد استنشاقی 15
4- مواد افیونی 16
ب- تحریک کننده ها 17
1- کوکائین 17
2- آمفتامینها 18
3- نیکوتین 18
4- کافئین 19
ج _ توهم زاها 20
1- فن سیکلیدین 20
2- پسیلوسیبین 21
3- مکالین 21
4- LSD 22
4- حشیش و ماری جوانا 22
علل سوء مصرف مواد 24
ب – عوامل شخصیتی 24
ج – محیط اجتماعی 25
فشار دوستان و همسالان 26
طغیان علیه والدین 26
گریز از ناملایمات زندگی 27
آشفتگی عاطفی 27
بیگانگی یا طرد شدگی 28
دیدگاهها و نظرات سبب شناختی در مورد اعتیاد و سوء مصرف مواد 32
2-1- مکانیزمهای توارث پذیری 36
2- نظریات و تحقیقات مربوط به عوامل اجتماعی و فرهنگی 40
1-2- مکانیسم های بازخورد اجتماعی 41
2-2- عوامل خانوادگی 43
3-2- نفوذ و تاثیر همسالان 44
4-2- محیطهای اجتماعی که مصرف مواد را حمایت می کند 46
5-2) پایگاه اجتماعی- اقتصادی بعنوان یک عامل خطر 48
6-2) ملاحظات مربوط به سیاست گذاریهای اجتماعی 49
3) دیدگاههای روان تحلیل گری 51
1-4) رویکرد شرطی سازی کلاسیک به اعتیاد و سؤمصرف مواد 56
2-4) رویکرد شرطی سازی کنشگر به اعتیاد و سؤمصرف مواد 57
3-4) دلایل آغاز به مصرف مواد والکل از طرف رفتارگراها 58
4-4) مؤلفه های اعتیاد از دید رفتارگراها 59
5-4) رابطه میان اعتیاد و وابستگی بدنی از دید رفتارگراها 60
6-4) ترک و بازگشت از دید رفتارگرایی 60
5) دیدگاه و نظریات شناختی و شناختی ـ اجتماعی 62
1-5) انتظارات، باورها و افکار فردی و اعتیاد و سو ء مصرف مواد 63
3) دیدگاههای روان تحلیل گری 66
1-4) رویکرد شرطی سازی کلاسیک به اعتیاد و سؤمصرف مواد 71
2-4) رویکرد شرطی سازی کنشگر به اعتیاد و سؤمصرف مواد 72
3-4) دلایل آغاز به مصرف مواد والکل از طرف رفتارگراها 73
4-4) مؤلفه های اعتیاد از دید رفتارگراها 74
6-4) ترک و بازگشت از دید رفتارگرایی 76
5) دیدگاه و نظریات شناختی و شناختی ـ اجتماعی 77
نگرش، مفاهیم، نظریه ها و رابطه رفتار و نگرش 78
1) تعریف نگرشها و عوامل مؤثر بر شکل گیری آنها 78
2) نظریه های مربوط به نگرشها و تغییر آنها 81
1-2) نظریه یادگیری 82
الف)انتقال پیام 83
ب) انتقال عاطفه 84
الف) نظریه توازن 85
1-3) نیرومندی نگرش و تأثیر آن بر رفتار 88
4-3) پیوند و پیوستگی نگرشها و رفتار 92
5-3) برجستگی نگرشها و رفتار 92
7-3) فشارهای موقعیتی و رابطه نگرشها و رفتار 94
نقش نگرشها، باورها و انتظارات در گرایش به مصرف مواد 95
1) نظریه تصمیم یا مطلوبیت ذهنی مورد انتظار 96
3) نقش و تأثیر والدین و همسالان بر مصرف الکل و مواد 100


مصرف مواد مخدر در ایران
بشر از هفت هزار سال قبل، از وجود یک ماده مخدر قوی در خشخاش آگاه بوده و در لوحه های گلی متعلق به پنج هزار سال قبل از میلاد که از سومریان باقیمانده از تریاک نام برده شده است.
در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد، کشیدن تریاک در چین رایج بوده است. 1500 سال قبل از میلاد، تخم خشخاش از مصر به یونان برده شد. یونانی ها تریاک را «اپیوم» نامیدند. پزشکان ترکیباتی از تریاک را برا ی بیماریهای مختلف جسمی و روانی تجویز می کردند.
جالینوس دانشمند رومی، ترکیبی از تریاک را« نوشدارو» نامید و برای مداوای بیماریهای مختلف از قبیل صرع، یرقان، سنگ کلیه، بی خوابی، سرفه، تب و جذام از آن استفاده می کرد.
در اغلب متون مریوط به اعتیاد، توجهات تاریخی بیشتر محققان به مواد مخدر به ویژه تریاک متمرکز بوده است. این تمرکز در حقیقت بیشتر ناشی از مسیر تاریخی رشد و گسترش انواع مواد در اغلب کشورهای غربی است، لذا چندان هم دور از واقعیت نیست که تاریخچه اعتیاد در ایران با مفهوم یا اصطلاح تریاک در هم تنیده شده باشد. در مورد چگونگی ورود تریاک به ایران نظرات متفاوتی مطح شده است گروهی از مورخین ورود تریاک را به ایران یادگار یورش اعراب دانسته و گفته اند : افیون یا کوکنار که از دوران قدیم به خشخاش معروف بوده و هم اکنون آن را تریاک می نامند با حمله اعراب از مصر و عربستان به ایران آمده است و از همان دوران خوردن آن به عنوان یک عامل تسکین دهنده درده ها و ماده نیروبخش جسم و علاج بیخوابی رواج داشته است(آقابخشی، 1378).


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی سیستم خنک سازی توربین ها در word دارای 204 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیستم خنک سازی توربین ها در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی سیستم خنک سازی توربین ها در word

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

Boris Glezer

چالش های خنک سازی برای دماهای گاز در حال افزایش بطور پیوسته و نسبت فشار کمپرسور

تکنیک های خنک سازی استفاده شده متداول

تاثیر خنک سازی

مشکلات خنک سازی

ترکیب پوشش های حصار حرارتی و خنک سازی

فرایند توسعه خنک سازی ایرفویل (لایه نازک هوا)

تعریف پارامترهای شباهت انتقال توره و حرارت اصلی

کنش متقابل انتقال جرم – حرارت در لایه مرزی ایرفول

نقش تشابه در رقابت تجربی حرارت ایرفویل توربین و انتقال جرم

موضوعات انتقال حرارت گذرا و پایدار در بخش داغ موتور

موضوعات مربوط: تغییر مکان های حرارتی چرخاندن به ثابت گذرا و کنترل فاصله آزاد نوک

خنک سازی پروانه توربین

کنش متقابل با کمبوستور

انتقال حرارت تیغه

خمیدگی

تاثیرات ناهمواری

نسبت رمش

انحنای سطح

گرادیان فشار

آشفتگی جریان اصلی

شیارهای خنک سازی فیلم

تجمع فیلم

تاثیر تزریق هوای خنک سازی فیلم روی انتقال حرارت سطح

موضوعات خنک سازی دیواره نهایی

خنک سازی تیغه توربین

تاثیرات سه بعدی و دورانی روی انتقال حرارت تیغه

تاثیرات سه بعدی

برش عرضی دمای گاز پرتویی

تاثیرات ناپیوستگی

تکنیک های خنک سازی تیغه درونی

گذرگاههای درونی هموار

تیغه های میله ای

تاثیر جت

خطاهای آیرودینامیکی اضافی

جریان گردابی

خنک سازی فیلم

موضوعات خنک سازی سکو و راس

بافر کردن مجموعه دیسک و روشهای خنک سازی دیسک

خنک سازی ساختار حمایت یا حفاظت پروانه و مکان سازی توربین

خنک سازی تعریق

خنک سازی نشتی

همرفتی بخش پشتی افزوده

پوشش دهی حصار حرارتی

انتقال حرارت تجربی پیشرفته و معتبر سازی خنک سازی

معیار های انتقال حرارت بیرونی و تکنیک های معتبر سازی خنک سازی

رنگ حساس به فشار

ارزیابی نوسان غیر مستقیم

شرایط مرزی تجربی دیسک توربین

پیرومتر درج شده درگاه بروسکوب

رنگ های حرارتی دما بالا

بررسی های چند نظامی در انتخاب سیستم خنک سازی توربین

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی
Boris Glezer
راه حل های توربین بهینه سازی شده, سان دیگو, کالیفرنیا, U.S.A
این فصل عمدتاً روی موضوعات انتقال جرم و حرارت تمرکز می یابد چون آنها برای خنک سازی مولفه های دستگاه توربین بکار می روند و انتظار می رود که خواننده با اصول مربوطه در این رشته ها آشنایی داشته باشد. تعدادی از کتابهای فوق العاده (1-7) در بررسی این اصول توصیه می شوند که شامل Streeter، دینامیک ها یا متغیرهای سیال Eckert و Drake، تجزیه و تحلیل انتقال جرم و حرارت، Incropera و Dewitt، اصول انتقال حرارت و جرم, Rohsenow و Hartnett، کتاب دستی انتقال حرارت, Kays، انتقال جرم و حرارت همرفتی, Schliching، تئوری لایه مرزی، و Shapiro، دینامیک ها و ترمودینامیک های جریان سیال تراکم پذیر
وقتی یک منبع جامع اطلاعات موجود باشد. مولف این فصل خواننده را به چنین منبعی ارجاع میدهد؛ با این وجود وقتی داده ها در صفحات یا مقالات گوناگون پخش شده باشند, مولف سعی می کند که این داده ها را در این فصل بطور خلاصه بیان نماید.
a- سرعت صورت
b- بعد خطی در عدد دورانی
A- منطقه مرجع, منطقه حلقوی مسیر گاز
Ag – سطح خارجی لایه نازک هوا
- عدد شناوری
BR,M- سرعت وزش
CP- حرارت ویژه در فشار ثابت
d-قطر هیدرولیک
e- ارتفاع آشفته ساز
-عدد اکرت
g- شتاب گریز از مرکز
FP= پارامتر جریان برای هوای خنک سازی
G= پارامتر ناهمواری انتقال حرارت
Gr= - عدد گراشوف
h- ضریب انتقال حرارت
ht- ضریب انتقال حرارت افزایش یافته با آشفته سازها
-نسبت شار اندازه حرکت
k- رسانایی حرارتی
-رسانایی حرارتی سیال
L-طول مربع
m-سرعت جریان جرم
mc- سرعت جریان خنک سازی
M= - سرعت رمش
Ma= r/a- عدد mach
rpm وN- سرعت پروانه
NUL= hL/kf- عدد Nusselt
Pr= -عدد pradtl
PR= نسبت فشار کمپرسور
Ps=فشار استاتیک
Pt= فشار کل
Ptin-فشار کل ورودی
Q- سرعت انتقال حرارت-سرعت انتقال انرژی
شار حرارتی
P- شیب بام آشفته ساز
r- وضعیت شعاعی
R- شعاع میانگین, شعاع احتراق ساز (کمبوستور), مقاومت, ثابت گاز
Ri-شعاع موضعی پره
Rt- شعاع نوکم پره
Rh=شعاع توپی یا سر لوله پره
Rel= - عدد رینولرز براساس قطر هیدرولیک
ReL= - عدد رینولرز براساس L
Ro= wb/v- عدد دورانی
Ros= 1/Ro- عدد Rossby
S-فاصله سطح نرمال شده
St- عدد Stanton
t- زمان
Tc- دمای هوای خنک سازی و نیز دمای تخلیه کمپرسور
Tf- دمای فیلم سطح
Tg- دمای گاز
Tgin- دمای گاز ورودی
Tm- دمای فلز, و نیز دمای لایه مخلوط سازی
Tref- دمای مرجع
Tst- دمای استاتیک موضعی
Tu- شدت جریان آشفتگی
- نوسان سرعت محوری محلی
uin- سرعت محوری گاز ورودی
u,r,w- جریان اصلی یا مولفه های سرعت محوری جریان خنک سازی در مسیرهای z, y x
w- پهنا
- زوایه شیب جت فیلم
- زاویه بین جت فیلم و محورهای جریان اصلی
- نسبت حرارتی ویژه
- ضریت جمعی ترسمه یا انبساط حرارتی, همواری سطح
- قابلیت انتشار حرارتی گردابی
- قابلیت انتشار اندازه حرکت گردابی
- تاثیر انتقال حرارت
- تاثیر خنک سازی
n- بارزه حرارتی
- ویسکوزیته گاز مطلق
P- چگالی
- حد تنش گسیختگی
w- فرکانس دورانی
زیر نویس ها
aw- دیوار آدیاباتیک
C- خنک کننده
d- براساس قطر لبه هدایت کننده (سیلندر)
f- فیلم
hc- آبشار گرم
o-کل
tuv-توربین
w-دیوار
- جریان اصلی


خنک سازی توربین بعنوان یک تکنولوژی کلیدی برای توسعه موتورهای توربین گازی
عملکرد یک موتور توربین گازی تا حد زیادی تحت تاثیر دمای ورودی توربین می باشد و افزایش عملکرد قابل توجه را می توان با حداکثر دمای ورودی توربین مجاز بدست آورد. از یک نقطه نظر عملکردی احتراق با دمای ورودی توربین در حدود می تواند یک ایده ال به شمار آید چون هیچ کاری برای کمپرس کردن هوای مورد نیاز برای رقیق کردن محصولات احتراقی به هدر نمی رود. بنابراین روند صنعتی جاری, دمای ورودی توربین را به دمای استوکیو سوخت بخصوص بردی موتورهای نظامی, نزدیکتر می کند. با این وجود دماهای فلز مولفه مجاز نمی تواند از کند. برای کارکردن در دماهای گازی بالای این حد, یک سیستم خنک سازی مولفه بسیار موثر مورد نیاز است. پیشرفت در خنک سازی, یکی از ابزار اصلی برای رسیدن به دماهای ورودی توربین بالاتر می‌باشد و این امر به عملکرد اصلاح شده و عمر بهبود یافته توربین منتهی می شود. انتقال حرارت یک عامل طراحی مهم برای همه بخش های یک توربین گاز پیشرفته بخصوص در بخش های توربین و کمبوستور می باشد. در بحث وضعیت طراحی خنک سازی مصنوعی بخش داغ، باید به خاطر داشته باشید که طراح توربین مرتباً تحت فشارهای شدید برنامه زمانبدی توسعه, قابلیت پرداخت, دوام و انواع دیگر محدودیت های درون نظامی می باشد و همه اینها قویاً انتخاب یک طرح خنک سازی را تحت تاثیر قرار میدهند.


چالش های خنک سازی برای دماهای گاز در حال افزایش بطور پیوسته و نسبت فشار کمپرسور
پیشرفت در موتورهای توربین گاز دارای توان ویژه بالا و بازده بالای پیشرفته نوعاً با افزایش در دمای عملکرد و کل نسبت فشار کمپرسور ارزیابی می شود. رایجترین موتورهای تک چرخه ای با نسبت‌های فشار بالاتر و دماهای گاز افزایش یافته به شکل متناسب می تواند توان بیشتری را با همان اندازه و وزن و بازده سوخت موتور کلی بهتر بدست آورد. موتورهای دارای بهبود دهنده ها از لحاظ ترمودینامیکی از نسبت های فشار بالای کمپرسور, بهره نمی برند. آلیاژهای پیشرفته برای لایه ها نازک توربین می تواند به شکلی ایمن در دماهای فلز کمتر از عمل کرده و آلیاژها برای صفحات و ساختارهای ساکن به محدود می شوند. ولی توربین های گازی مدرن در دماهای ورودی توربین عمل می کنند که در سن بالای این محدوده هاست. همچنین یک تفاوت قابل توجه در دمای عملکردی بین توربین های هواپیمای پیشرفته و توربین های صنعتی وجود دارد. این نتیجه تفاوتهای اصلی در عمر, وزن, کیفیت هوا/ سوخت و محدودیت های مربوط به تابش ها می باشد.

تاریخچه اخیر افزایش پیوسته TRIT و نسبت های فشار کمپرسور را به تصویر می کشد. این روند دمایی در حال افزایش باعث می‌شود که دما های گاز عملکردی تا حد قابل توجهی از حدهای قابلیت ماده قابل قبول فراتر برود و این مستلزم کاربرد خنک سازی در مولفه های بخش داغ موتور بخصوص در مولفه هایی می باشد که در معرض محیط دارای دمای بالاتر دارند. هوای نسبتاً سرد از تخلیه کمپرسور و در برخی موارد, از مراحل کمپرسور میانی, منبع متعارف برای خنک کردن مولفه های توربین می باشد. بعد از انجام وظیفه خنک سازی, این هوا به جریان اصلی تخلیه می شود. هوای خنک سازی تخلیه شده در هر مرحله خاص خنک سازی عملاً هیچ کاری را در این مرحله قبل از شدت یافتن, تا شدت جریان اصلی, انجام نمی دهد. این به افت های قابل توجه در کار موتور منتهی می شود. بطور خلاصه, نقاط ضعف سیستم خنک سازی هوای آزاد شامل تاثیر خنک سازی نسبتاً کم می باشد و افت های قابل توجه کار برای کمپرس هوای خنک سازی و افت های مخلوط کردن که بازده آیرودینامیک توربین مورد نیاز است. مزیت اصلی سیستم خنک سازی هوای باز آن را به رایجترین نمونه برای توربین های گازی به خاطر سادگی آن در مقایسه با یک سیستم خنک سازی حلقه بسته تبدیل کرده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | دانلود رایگان فایل |