ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در word

مقدمه
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش
1- اختلالات یادگیری
2- مشکلات هیجانی
1-2- اضطراب
2-2- پرخاشگری
3-2- افسردگی
4-2- تکانشگری
5-2- ناسازگاری

فصل دوم : بررسی متون

1- پیشینه نظری پژوهش
1-1- تعریف
2-1- دوره های مختلف در تعریف اختلالات یادگیری
3-1- تشخیص دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری
4-1- چه عواملی باعث بروز اختلالات یادگیری می شود؟
5-1- شیوع مشکلات یادگیری چقدر است ؟
6-1- گروه بندی کودکان دارای اختلالات یادگیری
7-1- انواع ناتوانی های یادگیری
1-7-1- اختلال خواندن
2-7-1- اختلال بیان نوشتاری
3-7-1- اختلال ریاضیات
2- پیشینه عملیاتی پژوهش
1-2- شناخت مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلال های یادگیری با استفاده از
تست خانه – درخت – آدم (HTP) و تست آدم (DAP) در مقایسه با کودکان عادی
2-2- بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی استان اردبیل
3-2- فراوانی صرع در کودکان و نوجوانان با اختلالات یادگیری
4-2- مقایسه مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری در دو گروه از کودکان عادی
و مبتلا به اختلالات یادگیری در خانه و مدرسه
5-2- مقایسه ویژگی های روانشناختی دانش آموزان نارسانویس و عادی پایه سوم ابتدایی

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

طرح پژوهش و روش تحقیق
جامعه آماری ، گروه نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش اجرای آزمون
روش تحلیل آزمون
فصل چهارم : یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل آماری داده ها
شاخص اضطراب
شاخص پرخاشگری
شاخص افسردگی
شاخص تکانشگری
شاخص ناسازگاری

فصل پنجم : نتایج پژوهش

بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات

فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در word

- دادستان ، پریرخ – ارزشیابی شخصیتی کودکان بر اساس آزمون های ترسیمی – انتشارات رشد -

- اولیوریو فراری، آنا – نقاشی کودکان و مفاهیم آن – ترجمه : عبدالرضا صرافان – انتشارات دستان – چاپ نهم –

- نابدل ، یوسف – روان پزشک مشاور در خانه شما – نشر اوحدی – چاپ دوم – پاییز

- گری گراث ، مارنات – راهنمای سنجش روانی ( جلد دوم ) – ترجمه : حسن پاشا شریفی ، محمد رضا نیکخو – انتشارات رشد – چاپ دوم

- کاپلان و سادوک – خلاصه روانپزشکی در علوم رفتاری – ترجمه : نصرت اله پور افکاری – انتشارات شهرآب –

- شاملو ، سعید – بهداشت روانی – انتشارات رشد –

- سلحشور ، ماندانا – پرخاشگری در کودکان و روشهای رویارویی با آن – انتشارات واژه آرا – چاپ اول –

- تروورجی ، پاول و سیمون جی ، انرایت – فشار روانی ، اضطراب و راه های مقابله با آن – ترجمه : عباس بخش پور رودسری

- شکوهی یکتا ، محسن و پرند ، اکرم – اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان – نشر طبیب – چاپ اول – بهار

- کریمی ، یوسف – اختلالات یادگیری – نشر ساوالان – زمستان

- نادری ، عزت اله و سیف نراقی ، مریم – اختلالات یادگیری – انتشارات امیر کبیر – چاپ هشتم –

چکیده :

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در شهرزاهدان ، است . طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه ای یا پس رویدادی است . جامعه ی آماری پژوهش حاضر عبارت است ازکلیه دانش آموزان دختر و پسرعادی ودانش آموزان دارای اختلال یادگیری (7-11ساله ) در شهر زاهدان که در مدارس ابتدایی مشغول به تحصیل بودند وروش نمونه گیری عبارت است از روش تصادفی چند مرحله ای . ابزار جمع آوری اطلاعات ، تست خانه – درخت – آدم (HTP)  است و تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی ( آزمون T) انجام گرفته است

یافته های پژوهش نشان داد که

در مقایسه نمره کلی شاخص های اضطراب ، تکانشگری و ناسازگاری تفاوت معناداری بین دو گروه کودکان دارای اختلالات یادگیری و کودکان عادی مشاهده نشد ، به این معنی که در میزان شاخص های اضطراب ، تکانشگری و ناسازگاری ، در کودکان دارای اختلالات یادگیری و کودکان عادی تفاوت معناداری وجود ندارد و فرضیه های یک ، چهار و پنج رد می شود ولی در مقایسه ی نمره کلی شاخص های پرخاشگری و افسردگی این تفاوت معنادار بود و می توان نتیجه گرفت که فرضیه های دو و سه تایید می شود و میزان شاخص های پرخاشگری و افسردگی در کودکان دارای اختلالات یادگیری و کودکان عادی تفاوت دارد

مقدمه

کودکان دارای اختلال های یادگیری گروهی از کودکان استثنایی هستند که ظاهری طبیعی و هوشبهری نزدیک به بهنجار و گاه بالاتر از بهنجار دارند. این کودکان فقط در یک زمینه خاص مشکل یادگیری دارند . اختلال یادگیری زمانی تشخیص داده می شود که مهارت های خواندن , نوشتن و ریاضی به طور چشمگیری کمتر از حد انتظار باشد . حدود 10 درصد کودکان مبتلا به این ناتوانی هستند.  (نابدل، 1384)

بیش از یک قرن است که متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی و گفتاردرمانی در پی تشخیص و درمان این قبیل کودکان بوده اند. برای به دست آوردن تصویر دقیق از جهان درونی کودک و به ویژه کودکان  دارای اختلال یادگیری، باید راهی انتخاب شود که از مقاومتها و دفاع های ناهشیار پیشگیری شود . بنابراین از دیدگاه روان تحلیل گری یک رویکرد غیر مستقیم مانند استفاده از نقاشی های فرافکن امری اساسی است

 نقاشی در تشکیل شخصیت و روان کودک اهمیت بسزایی دارد و نه تنها ، به او امکان شناسا یی محیط و شرکت خود در آن را فراهم می سازد و یا سوالاتی برایش مطرح می سازد بلکه به او امکان می دهد تا مسائلی را که به صورت نا منظم از همه طرف برایش مطرح می شود ، به شکل صورت بندی منظم کند . به این ترتیب کودک با تجزیه ی مسائل مختلف موفق می شود شالوده کم و بیش منظم و درستی از آنها ارائه دهد .(اولیوریوفراری ،ترجمه صرافان ، 1385)

کودک از طریق خلق آثار نمادی ، مضمون ها، پویایی ها و نگرشهای مهمی را به تصویر میکشد. نظریه ی روان تحلیل گری همچنین فرض میکند که نه تنها این بیان نمادین امکان پذیر است، بلکه ادراک ها و پاسخ های فرد به جهان خود نیز عملاً براساس ویژگیها و نیروهای درونی تعیین می شوند. وقتی از شخصی خواسته شود یک محرک بدون ساخت را تفسیر کند، جلوه های این پویایی های درونی که در مورد هر فرد ویژگیهای خاص خود را دارد، به احتمال زیاد به وقوع می پیوندد. چنانکه همین امر هنگامی که شخص روی یک برگ کاغذ سفید نقاشی می کند نیز جلوه گر می شود . این فرافکنی جنبه های درونی، به احتمال زیاد تصورهای ذهنی، احساس ها، افکار و خاطرات اضطراب انگیز را شامل می شود.  فهم این فرافکنی ها بالقوه میتواند زمینه ها، تعارضها و پویایی های درونی شخص راآشکار سازد .(مارنات ، ترجمه شریفی و نیکخو ، 1386)

کودک همه ی مسایل زندگی خود را به واسطه ی نقاشی به تجربه در می آورد، خود را می آزماید و ” من “  خویشتن را بنا می کند. نقاشی به منزله ی فرافکنی ناهشیار، با هدف شناخت شخصیت و حل مشکلات روانی کودکان به کار گرفته شده است .  این روش امکان نزدیکتر شدن به کودک و پاسخگویی به سؤال هایی را که وی توانایی بیان آنها را ندارد، فراهم می سازد

بیان مساله

کوشش برای شناخت افراد بر اساس تفسیر هایی که از جهان خود به عمل می آورند تاریخی طولانی و اغلب قابل احترام دارد . به همین ترتیب ، تفسیر هایی که معمولا از آثار هنری به عمل می آید بیانگر ویژگی های متفاوت هنرمند و آنچه که آفریده است تلقی می شود . چنانکه همر (1958) اظهار می دارد ” هنگامی که هنرمند تصویری را نقاشی می کند ، او دو چیز می کشد ، خودش و مدل را ”

گرچه روش های شهودی تفسیر نقاشی ها تاریخ طولانی دارد و به قرن ها پیش باز می گردد ، رویکرد تجربی در این مورد تنها در 30 یا 40 سال گذشته رواج یافته است

تفسیر نقاشی ها عمدتا به نظریه ی روان تحلیل گری مبتنی است . یکی از فرض های اساسی این شیوه آن است که بسیاری از جنبه های مهم شخصیت از طریق خود سنجی هشیارانه به دست نمی آید و لذا پرسشنامه ها برای این منظور ارزش محدودی دارند

نقاشی های فرافکن فنون بیانی هستند ، زیرا جنبه هایی از خصایص شخص را هنگامی که به گونه ای از فعالیت می پردازد نشان می دهند . (مارنات ، ترجمه شریفی و نیکخو ،1386)

 نقاشی کودک به ما نشان می دهد که وی خود  را چگونه می بیند، چگونه متحول میشود و چگونه با جهان پیرامون خویش ارتباط برقرار می کند. نقاشی به منزله ی فرافکنی روان شناختی جهان کودکانه ، در فراسوی لذتی که برای کودک ایجاد می کند، آشکار کننده ی تمامی شخصیت اوست. (دادستان ، 1374)

 در واقع آزمون های نقاشی ، نقاشی های فرافکن را از سنجش شناختی فراتر برد و در جهت تفسیر شخصیت گسترش داد. باک با تدوین آزمون خانه، درخت ، آدم این نظریه را مطرح کرد که شخص علاوه برمفهومی که به تصویر انسان می دهد، برای خانه و درخت نیز معنایی قایل است.درخت، خانه یا آدمک هر یک به منزله ی تجسم رمزی و ناهشیار شخصیت کودک هستند و تعادل عاطفی و طراز عقلی وی را نشان می دهند. (همان)

با توجه به نقاشی کودکان و با تأکید بر ویژگیهایی که در تست نقاشی خانه- درخت – آدم وجود دارد و همچنین با ذکر این مطلب که، اختلالهای یادگیری غالباً در پیشرفت کودک در مدرسه وضع دردناکی پیش می آورد و در برخی موارد به ضعف روحیه، احترام به نفس پایین، احساس ناکامی مزمن و روابط ضعیف با همتاها منجر می شود . همچنین اختلالهای یادگیری با خطر بالاتر ابتلا به اختلال های همراه از جمله اختلال بیش فعالی، کمبود توجه ،اختلال های ارتباطی، اختلال های سلوک و اختلال های افسردگی همراه هستند. داد ه ها حاکی از آن است که تا 25 درصد کودکان مبتلا به اختلال خواندن مبتلا به بیش فعالی هستند و کودکان مبتلا به اختلال نوشتن تصور می شود در خطر بالاتر مشکلات اجتماعی قرار دارند و برخی از آنها دچار ضعف احترام به نفس و علا یم افسردگی می گردند . (کاپلان و سادوک ، ترجمه پور افکاری ،1375)

به این ترتیب سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا بین مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلالات یادگیری و کودکان عادی در شهر زاهدان تفاوتی وجود دارد ؟ به عبارت دیگرآیا می توان وجود اختلال های عاطفی هیجانی (مانند اضطراب، پرخاشگری، افسردگی، تکانشگری و ناسازگاری ) در کودکان دارای مشکلات یادگیری را با استناد بر شاخص های فرافکن نقاشی آنها و مقایسه با نقاشی های کودکان عادی شناسایی و بررسی کرد

 اهمیت پژوهش

اهمیت این دسته از پژوهش ها در آن است که با شناخت عمیق تر و بیشتر کودکان و دانستن مسایل و ویژگیهای خاص هر گروه از کودکان ، نخست قادر به تشخیص آنها ازمیان سایر کودکان شود و دیگر آنکه به ارائه راه حل ها و راهنمایی های مناسب جهت رفع و یا حداقل بهبود مشکلات این دسته از کودکان کمک کند

با توجه به این مسئله که بسیاری از کودکان دارای اختلال یادگیری مضطرب،نامطمئن،بی اختیار و سرکش هستند و به دنبال شکست های پی در پی دچار ناکامی شده اند که موجب منزوی شدن و یا پرخاشگر شدن آنها می شود ، اگر کودکی در محرومیت عاطفی طولانی قرار گیرد، مبانی روانی و حتی شاید فیزیولوژیکی یادگیری در وی به طور نا مطلوبی صدمه می بیند .مطالعاتی که در زمینه ی دانش آموزان دارای اختلالهای یادگیری در ایران صورت گرفته کمتر به بعد مسائل عاطفی و اجتماعی آنان پرداخته اند و به دلیل اینکه این دانش آموزان از لحاظ عاطفی – اجتماعی صدمه می بینند و عزت نفس آنان پایین می آید مشکلات آنان را افزون می نماید و موجب میشود که آنان علاوه بر اختلال های یادگیری، مشکلات اجتماعی و رفتاری هم پیدا کنند و به همین سبب ممکن است که اطرافیان آنان را طرد کنند و در نتیجه اگر در درمان این دانش آموزان به مسائل عاطفی – اجتماعی آنان نپردازیم، فقط مشکلات شناختی و یادگیری آنها را برطرف ساخته ایم اما مشکلات عاطفی باقی می ماند

علاوه بر این در تشخیص اولیه باید ویژگی های رفتار عاطفی – اجتماعی دانش آموزان را در نظر بگیریم، زیرا گاهی اختلالهای یادگیری با مسائل عاطفی – اجتماعی خود را نشان می دهد و اما اگر با ویژگی های رفتاری این دانش آموزان آشنا نباشیم ممکن است تشخیص اشتباه بدهیم (مثلاً با کودکان بیش فعال آنها را یکی بدانیم(  .بنابراین شناخت رفتار عاطفی – اجتماعی دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری ، هم در تشحیص و هم در درمان ضرورت می یابد

فرضیه های پژوهش

فرضیه های این پژوهش شامل موارد زیر می باشد

1 میزان شاخص های اضطراب درآزمون HTP در کودکان عادی و کودکان دارای مشکلات یادگیری تفاوت دارد

2 . میزان شاخص های پرخاشگری درکودکان عادی و کودکان دارای مشکلات یادگیری تفاوت دارد

3 میزان شاخص های افسردگی درکودکان عادی و کودکان دارای مشکلات یادگیری تفاوت دارد

4 میزان شاخص های تکانشگری درکودکان عادی و کودکان دارای مشکلات یادگیری تفاوت دارد

5 میزان شاخص های ناسازگاری درکودکان عادی و کودکان دارای مشکلات یادگیری تفاوت دارد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • ۹۶/۰۴/۲۰
  • علی محمدی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | دانلود رایگان فایل |